Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI. Er werden reeds 160 adviseurs en HRM professionals getraind in het gebruik en we krijgen veel enthouisiaste reacties van organisaties, adviseurs en NPDI partners.

BUSINESSCASE OP BASIS VAN ACTUELE DATA

Met de geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool, kunnen bedrijven en adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren en neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd.

Dit is in de eerste plaats van groot belang voor bedrijven en hun werknemers, maar zeker ook voor de Nederlandse economie. Gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen ervoor dat meer mensen nu en in toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn.

VERANTWOORDE INVESTERINGSBESLISSINGEN

Met deze tool kunnen (HR)adviseurs, in gesprek met interne of externe klanten, tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen als het gaat om maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. De tool maakt gebruik van unieke referentiedata over duurzame inzetbaarheid afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgeversenquête Arbeid (WEA), die TNO samen met het CBS beheert. De tool wordt jaarlijks ge-update met deze data.

De KOBA-DI tool is met korting beschikbaar voor bedrijven en voor adviseurs die zijn aangesloten bij het NPDI. Ook organisaties en intermediairs/adviseurs die (nog) geen partners zijn van het NPDI kunnen zich inschrijven voor de training en hierdoor een licentie verwerven voor het gebruiken van de KOBA-DI tool.

Klik hier om je aan te melden voor de volgende KOBADI training

Screenshots