Team

BESTUUR & DIRECTIE

 

Het bestuur en de directie van het NPDI zet zich met passie in voor onze missie, visie en kernwaarden. Zij richten zich op de ontwikkeling van het netwerk en is verantwoordelijk voor de uitgaven. Het bestuur en de directie bestaat uit vier innovators met passie en visie.

Guido Welter

Directeur NPDI

Joke Storm-Bosch

Voorzitter Bestuur NPDI

Wouter van Ginkel

Bestuurslid NPDI

Inge Diepman

Bestuurslid NPDI

AMBASSADEURS

 

De ambassadeurs verbinden zich aan het NPDI en helpen het NPDI waar mogelijk deuren te openen en daarmee onze missie te verwezenlijken. Zij zijn voormalige bestuursleden van het NPDI of anderszins actief betrokken bij het duurzaam inzetbaar maken van Nederland.

Evelyne Lub

Isero Ijzerwarengroep

Hans Biesheuvel

Ondernemend Nederland

Jan van der Reest

Atrium groep B.V.

Hanneke van der Maarel

Directeur Sport Gemeente Den Haag

KENNISPARTNERS

 

Rol kennispartners
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Voor NPDI verzorgt TNO gecertificeerde instrumenten als Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX), Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-Di tool), Organisatiescans en scan Leidinggeven aan inzetbaarheid.

Luuk Engbers

Business developer TNO

JOHAN

 

Johan BV verbindt medewerkers en hun organisaties met een digitaal platform, waar in de beveiligde omgeving gevalideerde instrumenten van TNO en andere dienstverleners worden aangeboden. Deze beveiligde omgeving voldoet aan de privacy-eisen die vanaf 25 mei 2018 volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn en aan de ISO 27001-norm.

 

Als NPDI zijn wij zeer content met onze partner Johan omdat zij een open digitaal ecosysteem continue doorontwikkelen dat elke klantorganisatie en medewerker de gelegenheid biedt hetgeen te kiezen dat past bij zijn/haar inzetbaarheidsvraagstuk. Geen gedwongen winkelnering met een vaststaand aanbod maar open voor alle dienstverleners en kennisaanbieders die willen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van alle werkenden. Wij onderschrijven als NPDI deze visie op een ‘open source’ aanpak waarin niemand wordt uitgesloten en maatwerk zelf vorm kan worden gegeven.

Dennis Lindeboom

Directeur Johan

RAAD VAN ADVIES

 

De Raad van Advies adviseert directie (en bestuur) over inhoudelijke en strategische vraagstukken bij de ontwikkeling van het netwerk en de digitale infrastructuur. De raad stelt het ontwikkelprogramma op en ondersteunt bij dagelijkse praktische taken.

Paul ter Wal

Andare

Dennis Lindeboom

Johan B.V.

Luuk Engbers

TNO

Wilma Wouters

Vitalavie

Hans Spanjers

Vitaliteit Centrum

Jos Sanders

HAN

Michiel Ober

Videre

Klaas Koster

Vitaloog

ACTIEVE NETWERKEN

 

Het NPDI-netwerk bestaat uit grote klantorganisaties uit alle branches die inzetbaarheidsspecialisten zoeken. En uit inzetbaarheidsspecialisten die diensten aanbieden, zoals coaching, workshops, scans en advies. Deze specialisten bestrijken thema’s van gezondheid, ontwikkeling, werk/privé-balans tot duurzame inzet van medewerkers. Zij werken op individueel, groeps- en organisatieniveau.

Elise Goosens

Contactpersoon Actief Netwerk Industrie

Fianne Stroeken

Contactpersoon Actief Netwerk Zorg

Hans Snelleman

Contactpersoon Actief Netwerk Onderwijs