TEAM

BESTUUR & DIRECTIE

De bestuurs- en directieleden van NPDI zetten zich met passie in voor onze missie, visie en kernwaarden. Zij richten zich op de ontwikkeling van het netwerk en zijn verantwoordelijk voor de uitgaven. Het bestuur en de directie bestaat uit vier innovators met passie en visie.

GUIDO WELTER

Directeur NPDI

JOKE STORM-BOSCH

Voorzitter Bestuur NPDI

WOUTER VAN GINKEL

Bestuurslid NPDI

INGE DIEPMAN

Bestuurslid NPDI

RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies adviseert directie (en bestuur) over inhoudelijke en strategische vraagstukken bij de ontwikkeling van het netwerk en de digitale infrastructuur. De raad stelt het ontwikkelprogramma op en ondersteunt bij dagelijkse praktische taken.

DENNIS LINDEBOOM

Johan B.V.

LINDA KOOPMANS

TNO

WILMA WOUTERS

Vitalavie

JOS SANDERS

HAN

MICHIEL OBER

Videre

KLAAS KOSTER

Vitalogisch

BART VAN OPSTAL

AON

JOHN KREUZE

Tremonte

KENNISPARTNERS

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Voor NPDI verzorgt TNO gecertificeerde instrumenten als de Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX), Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBADi tool), Organisatiescans en de scan Leidinggeven aan inzetbaarheid.

JOHAN BV

Johan BV verbindt medewerkers en hun organisaties met een digitaal platform. In deze beveiligde omgeving worden gevalideerde instrumenten van TNO en andere dienstverleners aangeboden. De omgeving voldoet aan de privacy-eisen die vanaf 25 mei 2018 volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn, en voldoet aan de ISO 27001-norm.

Als NPDI zijn wij zeer content met onze partner Johan, omdat zij hun open, digitale ecosysteem continu doorontwikkelen. Dit biedt elke klantorganisatie en medewerker de gelegenheid om hetgeen te kiezen dat past bij zijn/haar inzetbaarheidsvraagstuk. Geen gedwongen winkelnering met een vaststaand aanbod, maar open voor alle dienstverleners en kennisaanbieders die willen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van alle werkenden. NPDI onderschrijft deze visie op een ‘open source’ aanpak, waarin niemand wordt uitgesloten en maatwerk zelf vorm kan krijgen.

AMBASSADEURS

De ambassadeurs verbinden zich aan NPDI en helpen het kennisnetwerk waar mogelijk deuren te openen en daarmee de missie te verwezenlijken. Zij zijn voormalige bestuursleden van NPDI of anderszins actief betrokken bij het duurzaam inzetbaar maken van Nederland.

JAN VAN DER REEST

Wissenraet Van Spaendonck

HANNEKE VAN DER MAAREL

Directeur Sport Gemeente Den Haag