We formuleren eigen regie als “zelf het stuur in handen nemen, keuzes maken en tot actie komen en bepaald gedrag blijven vertonen” (Van Vuuren et al., 2016).

Er is veel (wetenschappelijke) kennis over eigen regie, maar in de praktijk blijkt dat mensen nog onvoldoende eigen regie nemen (bijvoorbeeld op een leven lang ontwikkelen).
De arbeidsmarkt is volop in beweging en voor veel mensen onzeker. Dat was al gaande, maar is enorm versterkt door de coronacrisis.
Dit vraagt van werkenden om zich te blijven ontwikkelen en eigen regie te nemen om duurzaam inzetbaar te blijven.
En het vraagt van organisaties om medewerkers daarbij te faciliteren en stimuleren.
Hoewel er al veel kennis is over eigen regie gaat eigen regie faciliteren en stimuleren in de praktijk niet vanzelf.

Ook partner worden?

“Wil jij ook partner worden van ons innovatief netwerk en profiteren van actuele kennis over duurzame inzetbaarheid en kennismaken met vakgenoten?
Meldt je dan vrijblijvend aan voor een Zoom kennismakingsgesprek!”

Leidraden coachingsgesprekken

Het Innovatielab heeft drie coachgesprek leidraden ontwikkeld, die door coaches gebruikt kunnen worden om coachingsgesprekken te voeren. De leidraden gaan in op het willen, weten, kunnen, mogen en durven van individuen om eigen regie te nemen op een bepaald thema.

Aan de basis van de leidraden ligt het eigen regie model van de samenwerkende O&O fondsen. De leidraden mogen vrij door coaches gebruikt worden.

De coach leidraden kunnen coaches helpen om mensen te ondersteunen om de slag te maken van “weten” en “willen” naar “doen”. Vervolgens is het een kwestie van nieuw gedrag volhouden. Het blijvend veranderen van gedrag is ontzettend lastig. Dienstverleners merken dat het hier vaak misloopt. Mensen weten dat een bepaalde verandering belangrijk is, en willen dit ook, maar toch lukt het niet om nieuw gedrag echt langdurig te integreren in het dagelijks leven.

De onderstaanden drie coachleidraden kun je downloaden en gebruiken om deelnemers in beweging te brengen op de diverse thema’s.

Coachleidraad

LEREN & ONTWIKKELEN

Coachleidraad

GEZONDE LEEFSTIJL

Coachleidraad

LOOPBAAN STAPPEN ZETTEN

Innovatielab Eigen Regie

Een samenwerking tussen NPDI dienstverleners, TNO en de HAN * heeft nagedacht over hoe wij in de praktijk bij kunnen dragen aan bovenstaande problematiek. Een echte co-creatie dus.
Juist door gezamenlijk (wetenschappers, onderzoekers en DI adviseurs) innovatieve, concrete kennis en/of producten te ontwikkelen op dit thema, vergroten we de kans dat de kennis en/of producten goed aansluiten bij de praktijk en ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast worden.

Eigen Regie model

Ter onderbouwing van het eigen regie model vind je hieronder twee belangrijke reeds gepubliceerde kennisdocumenten.

Kennisclips EIGEN REGIE

De in het NPDI innovatielab ontwikkelde coachleidraden hebben als uitgangspunt het model Eigen Regie op duurzame inzetbaarheid. Dit model werd ontwikkeld op basis van kennis uit wetenschap en praktijk. Ook de NPDI kennispartners HAN en TNO waren betrokken bij het ontwikkelen van dit model:

5 x 2 x 3 voor eigen regie!

 • 5 beïnvloedingsfactoren (weten, willen, kunnen, durven, mogen);
 • 2 actoren (medewerker en organisatie);
 • 3 gedragsclusters duurzame inzetbaarheid (leren & ontwikkelen, loopbaanstappen, gezonde leefstijl).

Lees hier voor meer informatie de WHITEPAPER over dit model en ESF project

Volgende partijen hebben meegewerkt in het ESF-project Samen sterk voor meer eigen regie: samenwerkende O&O organisaties en sociale partners, WeCreate, Windesheim, HAN, TNO, Open Universiteit, VU.

* Partners die hebben meegewerkt | Lees meer

Dienstverleners:

 • Elise Burger, Building Human Talent
 • Eva Ouwekerk, De Frisse Kijk
 • Wilma Wouters, Vitalavie
 • Jolanda Hilgers, Hilgers advies en preventie
 • Berlinda Rook, Buro voor Fysieke Arbeid
 • Herman Evers, Evident BV
 • Marit van der Linden, Brinqer arbodienst

Wetenschap:

 • Annet de Lange, Jos Sanders en José Cuperus, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
 • Linda Koopmans (TNO)

Wil je meer weten over de verschillende beïnvloedingsfactoren van eigen regie?
Klik dan op één van de vijf andere kennisclips. In deze kennisclips wordt de theorie achter de beïnvloedingsfactoren uitgelegd en leer je hoe je de factoren versterkt.

Under construction

In het Innovatielab verkennen we in 2022 de mogelijkheid om gezamenlijk een app te ontwikkelen die mensen ondersteunt bij het volhouden van gedragsverandering.