Werken met FLAIR: de thuiswerkschijf van 5

Elke dag ontdekken en ervaren werknemers, leidinggevenden en werkgevers bewust en onbewust nog veel onderbelichte aspecten in hun werkomgeving thuis (en op kantoor).
Met alle gevolgen van dien voor welzijn, duurzame inzetbaarheid en productiviteit. Daarom heeft NPDI een thuiswerkschijf van vijf ontwikkeld. De schijf dient als ‘leeswijzer’ en ter inspiratie voor iedereen die gericht of ongericht op zoek is naar meer informatie over thuiswerken.

Re-organiseren van werk

Het werken vanuit huis, of het plaats- en tijdonafhankelijk werken, is inmiddels een vast onderdeel van veel beroepen en functies. Ook in beroepen waar dat eerst niet mogelijk leek. Hoogste tijd voor werkgevers en dienstverleners om thuiswerken niet alleen te omarmen, maar ook te integreren in hun werkorganisatie, beleid en ondersteuning. Dat betekent niet alleen faciliteren, maar ook het re-organiseren van werk, onderling contact en leren. Hiervoor is een integrale benadering nodig. Thuiswerken vanuit elke invalshoek en alle facetten benaderen die het werk op kantoor of locatie ook kent.

FLAIR: de thuiswerkschijf van vijf

NPDI wil hier een bijdrage aan leveren met FLAIR: de thuiswerkschijf van vijf. Er zijn steeds meer artikelen, onderzoeken, tips, e-learnings en richtlijnen voor thuiswerk te vinden. Versplintert in het medialandschap, verschillend in kwaliteit en core business gedreven.
Wij willen inspireren, ondersteunen, adviseren en een eerste kwaliteitsselectie maken. Daarom gaan wij met onze NPDI-partners informatie selecteren. Ook voegen we informatie van niet-NPDI bronnen en dienstverleners toe aan de thuiswerkschijf van vijf.

Elke werkgever en dienstverlener – en uiteindelijk ook werkenden – hebben baat bij makkelijk vindbare informatie dat thuiswerken meer FLAIR geeft. Het draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van iedereen!

Heb je vragen of opmerkingen of zelf kwalitatief hoogwaardige content die past in de schijf van vijf? Stuur dan een e-mail naar info@npdi.nl!

Klik op de afbeelding om naar de schijf van keuze te gaan

Download hier de thuiswerkschijf van vijf

Algemene of integrale bronnen

Wij proberen zoveel mogelijk de bronnen onder te verdelen in een van de vijf thuiswerkschijven. Soms lukt dat niet omdat de inhoud van toepassing is op meerdere schijfonderdelen. Hieronder vind je informatie en inspiratie die op een of meerdere thuiswerkschijf onderdelen van toepassing is:

Algemeen

Informatie & onderzoek

Tips

E-learning & tools

Workshops & trainingen

Financieel/Juridisch

Met de nieuwe thuiswerk-werkelijkheid ontstaan ook andere (on)kosten, vergoedingen, fiscale regelingen en wetgeving met rechten en verplichtingen voor werknemer en werkgevers. (Let bij het lezen op de publicatiedatum en het kader waarin deze zijn afgesproken. Zo is het mogelijk dat er een andere CAO van toepassing is of dat de bronnen sec ter inspiratie dienen.)

Algemeen

Informatie & onderzoek

Tips

E-learning & tools

Workshops & trainingen

Leiderschap

Vaker thuis werken en anders op kantoor werken vraagt om deels andere of aanvullende vormen van (persoonlijk) leiderschap. Aan de ene kant is meer zelfregie nodig en aan de andere kant vraagt leidinggeven op afstand om aanvullend gedrag, competenties en onderlinge communicatie.

Algemeen

Informatie & onderzoek

Tips

E-learning & tools

Workshops & trainingen

Arbo

Voor thuiswerken en andere plaatsonafhankelijke arbeid geldt weliswaar een verlicht arbo-regime. Een gezonde (thuis)werkplek met bijhorende arbeidsvoorwaarden gaat volgens het NPDI verder dan wat wettelijk is vastgelegd. Juist omdat we vaker dan voor de coronacrisis thuiswerken, is toezicht op gezonde arbeidsomstandigheden letterlijk snel uit het zicht verdwenen.

Algemeen

Informatie & onderzoek

Tips

E-learning & tools

Workshops & trainingen

ICT

Welke ICT-middelen stel je als werkgever ter beschikking aan thuiswerkers? Hoe zorg je ervoor dat bedrijfsgegevens voldoende zijn beschermd en wie is verantwoordelijk? Hoe stel je veilig dat iedere medewerker(doel)groep over vergelijkbare kennis beschikt? Want digitale vaardigheden zijn belangrijker dan ooit en van invloed op stressniveau en productiviteit.

Algemeen

Informatie & onderzoek

Tips

E-learning & tools

Workshops & trainingen

Re-organiseren

De nieuwe werkelijkheid vraagt om het goed organiseren van thuiswerken en ook re-boarding. Bovendien vraagt het om integraal en opnieuw kijken naar en re-designen van werk, communicatie en leren. Wat kan beter en efficiënter? Waar en op welke manier? Samen of alleen? Online en/of fysiek?

Algemeen

Informatie & onderzoek

Tips

E-learning & tools

Workshops & trainingen