Voor werkgevers en werkenden is Slim Hybride Werken een van de grootste uitdagingen bij het organiseren van toekomstig werk. NPDI helpt organisaties bij het realiseren van duurzame inzet en inzetbaarheid en met een nieuwe ontwikkelde roadmap voor Slim Hybride Werken.

Juist nu, in het post-corona tijdperk hebben wij de kans om opnieuw naar de organisatie van werk te kijken. De afgelopen periode heeft ons laten experimenten met de mogelijkheden om werk slim en hybride in te richten. Sommigen noemen dit Het Nieuwe Werken 3.0.
Wij noemen dit Slim Hybride Werken.

Roadmap

Het NPDI Innovatielab Slim Hybride Werken heeft voor organisaties de roadmap SLIM HYBRIDE WERKEN ontwikkeld, gebaseerd op een integraal model. Onze roadmap onderscheidt zich van anderen doordat wij op een integrale manier, zowel vanuit de organisatiekant als de duurzame inzetbaarheidskant, werk slimmer willen organiseren.

Wij richten ons daarbij niet zo zeer micro voorwaarden, maar vooral op de fundamentele uitdagingen en thema’s binnen werk, organisaties en duurzame inzetbaarheid. Zoals de balans tussen organisatie- en werkdoelen aan de ene kant en vitaliteit, ontwikkeling en werk-privé balans aan de andere kant.

Als basis voor ons model worden beproefde inzichten uit de organisatiekunde, duurzame inzetbaarheidsmodellen en een meta-onderzoek naar diverse (internationale) studies samengebracht in een nieuw model voor Slim Hybride Werken.

Verschillende definities

Hybride werken

Hybride werken betekent ‘work from anywhere/ anytime’.

Lees verder
Zo kunnen werkenden in organisatiegebouwen, vanuit huis of andere privélocaties, of in een door de werkgever gehuurde satellietlocatie werk verrichten. Ook kunnen werkenden volgens alternatieve tijdspatronen werken die beter passen bij het werk of de werkende – online of offline.

Slim Werken

Slim werken betekent volgens ons dat het werk slim moet zijn voor de werkende – want de werkende is degene die werkt.

Lees verder

Slim werken stelt de vraag centraal ‘Is het werk zowel goed voor mij, als voor werk-/ opdrachtgever? Dus wat heeft de werkende zélf aan de uitvoering van het werk. En kan de werkende zijn of haar inspanningen balanceren met persoonlijke doelen, behoeftes en ontspanning?’ Zodat er nog steeds voldoende ruimte is voor verbinding en samenwerking met anderen?

Slim Hybride Werken

Slim Hybride Werken geeft nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving van werk.

Lees verder
Centraal staat hoe we moderne mogelijkheden van bijvoorbeeld hedendaagse technieken, samenwerking en werkomgeving kunnen inzetten voor zowel het behalen van organisatiedoelen (zoals efficiëntie, omzet, productiviteit) als de doelen van werkenden binnen die organisatie.

Op die manier houden wij ook oog voor de balans van werk met daarin ontspanning, persoonlijke voldoening en ruimte voor sociale verbinding. Met als doel dat medewerkers nu en in de toekomst vitaal, competent en productief kunnen blijven werken en organisaties hiervan profiteren. Alleen zo komen we tot een duurzame werktoekomst voor mens en organisaties.

Slim Hybride Werken-afbeelding. Het model bestaat uit 8 onderdelen: samenwerking, cultuur, skills, werkomgeving, strategie, structuur, systeem en leiderschap

Organisaties kunnen het SHW model integraal en/of vanuit 8 verschillende perspectieven gebruiken voor het duurzaam organiseren van SLIM HYBRIDE WERKEN.

Het 8S model SLIM HYBRIDE WERKEN is ontstaan uit het 7S organisatiemodel van McKinsey. Het laat zien welke sterktes en zwaktes een organisatie heeft en hoe deze onderling samenhangen. Daarnaast dient het als basis voor organisatorische veranderingen, waarbij het ‘harde’ en ‘zachte’ factoren combineert.

Het 8S model van SLIM HYBRIDE WERKEN is een verrijking en aanpassing van het 7S van McKinsey. De S van ‘staf’ krijgt in onze benadering een centrale, onderliggende rol in alle 8 aspecten doordat we ook de werkende middels slim werken centraal stellen. De elementen van ‘samenwerking’ en ‘werkomgeving’ (space) zijn toegevoegd omdat deze een grote impact hebben bij de uitvoering van het hedendaags werk. En omdat deze juist in hybride werkomstandigheden een sleutelrol toekomt.

Onze soms net wat explicieter geformuleerde visie en perspectief op werk onderbouwen wij met onderzoek en adviezen voor werkgevers.
Gezien de grote impact door de massaal en tegelijk veranderde Werkomgeving en Samenwerking voegen wij deze twee belangrijke aspecten van SLIM HYBRIDE WERKEN apart toe aan ons model.