KOSTEN

WAT BIEDT HET NPDI-PARTNERSCHAP?

Ben je verantwoordelijke en/of expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Word dan nu partner van NPDI. Zo ben je je partner van het meest ervaren en kwalitatief hoogwaardige netwerk in Nederland op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Samen versterken we elkaar met:

 • Een lerend netwerk waarin partners elkaar onderling inspireren en van elkaar leren.
 • Drie netwerkbijeenkomsten per jaar met een mix van adviseurs, organisaties en kennispartners. Te bezoeken door 1 deelnemer bij een zelfstandig ondernemer en 2 deelnemers bij grotere partners. Dit mogen ook introducées zijn.
 • Een landelijk event waarvoor je korting krijgt.
 • Workstreams van partners waarmee we nieuwe instrumenten ontwikkelen. Zoals de Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBADI) en de DI-code, die de dialoog ondersteunt tussen sociale partners en in bedrijven.
 • Het ACTIEF-netwerk van organisaties en NPDI-adviseurs, gericht op co-creatie in sectoren als zorg, onderwijs, industrie en gemeenten.
 • Bijdragen aan de ontwikkelagenda, samen met TNO.
 • Kwaliteitsverbetering, borging en monitoring van duurzame inzetbaarheid onder supervisie van TNO.
 • Nieuwe verdiepende kennis van TNO en andere kennispartners.
 • Ketendienstverlening.
 • Gebruik van de NPDI Markplaats met instrumenten als DIX, KOBADI en organisatiescan op het digitale Platform JOHAN.
 • Cross-selling.
 • Logo en webpagina op www.npdi.nl.

ONZE SPELREGELS

Wil je partner worden?
Vul dan nu het aanmeldformulier in.

Duur van de overeenkomst

Je NPDI-partnerschap loopt van 1 januari tot en met 31 december of per kwartaal tot en met 31 december. Wil je opzeggen? Dat kan. We vragen je om een schriftelijke opzegging te sturen, twee maanden voor de automatische verlenging.

Kosten

De bijdrage voor NPDI-partnerschap bedraagt € 495,- per jaar voor zelfstandig ondernemers. Organisaties betalen € 995,- per jaar, voor vertegenwoordiging van 2 personen.

Wijze van facturering

NPDI stuurt een factuur voor het overeengekomen bedrag.

Slotbepaling

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
 • Bij partnerschap onderteken je de NPDI-overeenkomst. Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en ondertekend.
Ja, ik wil graag partner worden