Home|Tools|Kosten baten tool (KOBA-DI)

KOSTEN BATEN TOOL (KOBA-DI)

Klik op de afbeeldingen om te vergroten

Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op? En wat kost het als je medewerkers niet fit zijn? Welk beleid is effectief en levert het meest op? De kosten baten tool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI) maakt duidelijk welke besparing mogelijk is in jouw organisatie.

Meld je direct aan voor één van onze KOBA-DI trainingen

Bekijk hieronder het webinar over KOBA-DI.

Kosten KOBA-DI tool

Deelname Zoom-training (3,5 uur) incl. deelnamecertificaat
+ inschrijving in lijst voor KOBA-DI gebruikers
+ toegang tot KOBA-DI groep op LinkedIn
+ 1-2 keer paar jaar collegiale toetsing-/opfris-sessie via ZOOM
NPDI-partners: € 175
Geen NPDI-partner: € 275

Gebruikskosten voor 1-jaar licentie
Licentie voor 1 klant
NPDI-partners: € 225
Geen NPDI-partner: € 450

Licentie voor onbeperkt aantal klanten
ZZP NPDI-partner: € 500
Geen NPDI-partner: € 850

Organisatie NPDI-partner: € 1.500
Geen NPDI-partner: € 2.500

HOEVEEL PRODUCTIVITEITSVERSPILLING?

Situatieschets

Is er in jouw organisatie sprake van:

 • Minder gezonde medewerkers
 • Minder gemotiveerde medewerkers
 • Verouderde kennis & vaardigheden
 • Verstoorde werk-privé balans?

Resultaat

 • Minder productieve medewerkers
 • Productiviteitsverspilling organisatie
 • Kwetsbaardere, minder inzetbare medewerkers
 • Een ongezonder werkklimaat en meer verzuim

Hoe duurzaam inzetbaar en productief zijn de medewerkers?

De KOBA-DI tool onderzoekt de huidige status van je organisatie. Waar is winst te behalen voor je medewerkers en kan productiviteitsverspilling gereduceerd worden. (financieel)? Maak onderbouwde keuzes en profiteer van een gezond bedrijf met gezonde, gemotiveerde en productieve(re) medewerkers. Nu en in de toekomst.

WAT LEVERT EEN EFFECTIEF DI BELEID OP?

Situatieschets

Is er in jouw organisatie sprake van:

 • Een effectieve dialoog over inzetbaarheid
 • Goed functionerende leidinggevende
 • Opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Gezondheids-/vitaliteitsbeleid
 • Ruimte voor zorgtaken?

Resultaat

 • Duurzaam ingezette en inzetbare medewerkers
 • Reductie van productiviteitsverspilling
 • Minder uitval en verzuim

Advies

De KOBA-DI tool maakt duidelijk waar je organisatie mogelijkheden heeft om haar duurzame inzetbaarheidsbeleid te verbeteren. Zo bepaal je onderbouwd en doelgericht je prioriteiten, strategie en beleidsmaatregelen.