Home|Tools|Kosten baten tool (KOBA-DI)

KOSTEN BATEN TOOL (KOBA-DI)

Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op? En wat kost het als je medewerkers niet fit zijn? Welk beleid is effectief en levert het meest op? De Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid maakt duidelijk welke besparing mogelijk is in jouw organisatie.

Bekijk hieronder het webinar over de kosten baten tool.

Houd onze agenda in de gaten om op de hoogte te blijven van onze KOBADI-trainingen.

Klik op de afbeeldingen om te vergroten

HOEVEEL PRODUCTIVITEITSVERSPILLING?

Situatieschets

Is er in jouw organisatie sprake van:

 • Minder gezonde medewerkers
 • Minder gemotiveerde medewerkers
 • Verouderde kennis & vaardigheden
 • Verstoorde werk-priv√© balans?

Resultaat

 • Minder productieve medewerkers
 • Productiviteitsverspilling organisatie
 • Kwetsbaardere, minder inzetbare medewerkers
 • Een ongezonder werkklimaat en meer verzuim

Hoe duurzaam inzetbaar en productief zijn de medewerkers?

De Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid onderzoekt de huidige status van je organisatie. Waar is winst te behalen voor je medewerkers en kan productiviteitsverspilling gereduceerd worden. (financieel)? Maak onderbouwde keuzes en profiteer van een gezond bedrijf met gezonde, gemotiveerde en productieve(re) medewerkers. Nu en in de toekomst.

WAT LEVERT EEN EFFECTIEF DI BELEID OP?

Situatieschets

Is er in jouw organisatie sprake van:

 • Een effectieve dialoog over inzetbaarheid
 • Goed functionerende leidinggevende
 • Opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Gezondheids-/vitaliteitsbeleid
 • Ruimte voor zorgtaken?

Resultaat

 • Duurzaam ingezette en inzetbare medewerkers
 • Reductie van productiviteitsverspilling
 • Minder uitval en verzuim

Advies

De Kosten Baten tool maakt duidelijk waar je organisatie mogelijkheden heeft om haar duurzame inzetbaarheidsbeleid te verbeteren. Zo bepaal je onderbouwd en doelgericht je prioriteiten, strategie en beleidsmaatregelen.