Voordelen voor jouw organisatie

 

Ben jij HR verantwoordelijke en/of behoort duurzame inzetbaarheid tot jouw takenpakket? Sluit je dan aan bij NPDI.

 

Bij NPDI vind je actuele en wetenschappelijk onderbouwde kennis, instrumenten en netwerkpartners die je helpen om duurzame inzetbaarheid te realiseren in jouw organisatie. Wij organiseren meetings waarbij je kennis deelt met collega’s, wetenschappers en gespecialiseerde dienstverleners. Samen weten we meer!

Voordelen voor jou als dienstverlener  

 

Ben jij als dienstverlener gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid? Sluit je dan aan bij NPDI.

 

NPDI is het kwalitatief hoogwaardige en veelzijdige kennisnetwerk dat je voedt en uitdaagt op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Je beschikt over wetenschappelijke instrumenten die helpen bij het implementeren van duurzame inzetbaarheid. En door je specialiteiten te presenteren op de NP-DI plein, stimuleren we samenwerking en kunnen (klant)organisaties je gericht vinden. Samen bereiken we meer!

Kernwaarden NPDI

 

Ben je partner van NPDI? Of wil je partner worden? Binnen het netwerk van NPDI werk je samen volgens de overeengekomen NPDI-kernwaarden.

 

Elke NPDI-partner werkt samen vanuit de NPDI-kernwaarden. Onze kernwaarden zijn:

 

  1. Integer handelen en bereidheid tot samenwerken

Partners van NPDI staan open voor samenwerking, zijn integer en willen ‘op maat’ samenwerken. Zij gunnen elkaar succes.

 

  1. Transparant samenwerken

Partners van NPDI werken vanuit hun beste objectieve inzicht in alle zaken waarbij NPDI betrokken is. NPDI-partners werken op transparante wijze samen en vermijden elke vorm van belangenverstrengeling.

 

  1. Betrouwbaar, hulpvaardig en respectvol

Partners van NPDI zijn betrouwbaar en behandelen alle personen waarmee zij in contact komen – binnen en buiten het netwerk – op een eerlijke, dienende en respectvolle wijze.

 

  1. Waarborgen privacy

Partners van NPDI waarborgen de privacy tussen partners en die van te adviseren organisaties en medewerkers.

NPDI-meetings

Samenwerken en kennisdelen zijn belangrijke kernwaarden van NPDI. Daarom organiseren we regelmatig informatieve bijeenkomsten, netwerkmeetings, trainingen en intervisie. Zorg dat je erbij bent en meld je nu aan voor onze meetings!

 

Meld je aan

Ben je vertegenwoordiger van een klantorganisatie of (specialistische) dienstverlener duurzame inzetbaarheid? NPDI houdt je up-to-date, voorziet je van een professioneel, warm netwerk en van wetenschappelijk onderbouwde DI-tools van TNO en andere partners. Word nu NPDI-partner!

Kosten

De bijdrage voor NPDI-partnerschap bedraagt per jaar € 495,- voor zelfstandig ondernemers en € 995,-  voor organisaties (2 personen). Als partner beschik je over wetenschappelijk onderbouwde tools, een warm professioneel netwerk, trainingen en informatieve bijeenkomsten. Word nu NPDI-partner!