WIE ZIJN WIJ?

Missie

Wij helpen organisaties en medewerkers duurzame inzet en inzetbaarheid in het werk optimaal op elkaar af te stemmen.

Visie

Elke organisatie is gebaat bij gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Nu en in de toekomst. NPDI vindt dat bevlogen en vitale medewerkers beter presteren.

Medewerkers en organisaties die inzetbaarheid als vanzelfsprekend onderwerp behandelen, pakken samen de winst. Medewerkers blijven vitaal, ontwikkelen zich en hebben hart voor de zaak. Werkgevers verminderen verzuim en kosten. En werken aan een gezonde, concurrerende en wendbare organisatie.

Kernwaarden:

Wij helpen organisaties en medewerkers duurzame inzetbaarheid praktisch vorm te geven. Elke NPDI-partner werkt samen vanuit de NPDI-kernwaarden:

 1. Integer handelen en bereidheid tot samenwerken
  Partners van NPDI staan open voor samenwerking, zijn integer en willen ‘op maat’ samenwerken. Zij gunnen elkaar succes.
 2. Transparant samenwerken
  Partners van NPDI werken vanuit hun beste objectieve inzicht in alle zaken waarbij NPDI betrokken is. NPDI-partners werken op transparante wijze samen en vermijden elke vorm van belangenverstrengeling.
 3. Betrouwbaar, hulpvaardig en respectvol
  Partners van NPDI zijn betrouwbaar en behandelen alle personen waarmee zij in contact komen – binnen en buiten het netwerk – op een eerlijke, dienende en respectvolle wijze.
 4. Waarborgen privacy
  Partners van NPDI waarborgen de privacy tussen partners en die van te adviseren organisaties en medewerkers.

Hoe werken wij?

NPDI verbindt organisaties, experts en adviseurs die gezamenlijk kennis delen en ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid. Wij initiëren en coördineren het netwerk van dienstverleners en organisaties vanuit cocreatie, innovatie en kwaliteit.

Als netwerk zorgen wij vanuit maatschappelijke betrokkenheid voor mensgerichte innovatieve aanpakken van duurzame inzetbaarheid. Wij doen dat in cocreatie met elkaar en maken daarbij gebruik van de inbreng van ieders unieke expertise. Kwaliteit is voor ons sterk verbonden aan effectiviteit en staat bij ons hoog in het vaandel.

Onze partners

Onze partners zijn de kracht van ons netwerk, met al hun kennis en ervaring binnen de diverse inzetbaarheidsvraagstukken. Onze kennispartner TNO, andere kennisinstituten en NPDI adviespartners helpen organisaties inzetbaarheidsuitdagingen in kaart te brengen en aan te pakken. Wetenschappelijk gevalideerde instrumenten en een state of the art online omgeving (Johan BV) ondersteunen dit voor organisaties, leidinggevenden, medewerkers en hun coaches.
NPDI levert een stevige bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden, en daarmee de wendbaarheid van organisaties, vanwege:

 • Onze combinatie van bewezen aanpakken in de praktijk.
 • Gevalideerde kennis en innovatieve instrumenten.
 • Ervaring van de bij NPDI aangesloten organisaties.