Missie & Visie NPDI

check-box

Missie

Wij helpen organisaties en medewerkers duurzame inzet en inzetbaarheid in het werk optimaal op elkaar af te stemmen.

 

Visie

Elke organisatie is gebaat bij gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers, nu en in de toekomst. NPDI vindt dat bevlogen en vitale medewerkers beter presteren.

Medewerkers en organisaties die inzetbaarheid als vanzelfsprekend onderwerp behandelen, pakken samen de winst. Medewerkers blijven vitaal, ontwikkelen zich en hebben hart voor de zaak. Werkgevers verminderen verzuim en kosten. En werken aan een gezonde, concurrerende en wendbare organisatie.

 

Kernwaarden

Wij helpen organisaties en medewerkers duurzame inzetbaarheid praktisch vorm te geven. Elke NPDI-partner werkt samen vanuit de NPDI-kernwaarden.

Lees verder >

HOE WERKEN WIJ

NPDI is voor organisaties het innovatieve, onafhankelijke kennisnetwerk en de sparringpartner voor elk inzetbaarheidsvraagstuk.

 

NPDI verbindt organisaties, coaches en adviseurs die kennis delen en ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid. Wij initiëren en coördineren het netwerk van dienstverleners en organisaties vanuit co-creatie, innovatie en kwaliteit. In samenwerking met onze kennispartners TNO en Johan BV, bieden wij wetenschappelijk gevalideerde inzetbaarheidsinstrumenten (TNO) aan in een beveiligde omgeving (Johan BV).

men

DOEL NPDI

check-box

Als netwerk zorgen wij vanuit maatschappelijke betrokkenheid voor innovatieve aanpakken van duurzame inzetbaarheid. Wij doen dat in co-creatie met elkaar en maken daarbij gebruik van de inbreng van ieders unieke expertise. Kwaliteit is voor ons sterk verbonden aan effectiviteit en staat bij ons hoog in het vaandel.

 

HOE BEREIKEN WIJ ONS DOEL?

 

Om deze doelstelling vorm te geven hebben TNO en JOHAN BV het Duurzame Inzetbaarheidsportaal JOHAN ontwikkeld. Via de DI-portal kunnen organisaties, leidinggevenden, medewerkers en adviseurs zelf werken aan duurzame inzetbaarheid. Met JOHAN worden op eenduidige wijze gegevens verzameld en de kwaliteit en effectiviteit van programma’s gemonitord. De privacy is voor elke medewerker en organisatieniveau verzekerd.

EVEN VOORSTELLEN

network-1

RAAD VAN ADVIES

 

De Raad van Advies adviseert directie en bestuur over inhoudelijke en strategische vraagstukken bij de ontwikkeling van het netwerk en de digitale infrastructuur. De raad stelt het ontwikkelprogramma op en ondersteunt bij dagelijkse praktische taken.

network

BESTUUR

 

Het bestuur en de directie van het NPDI zet zich met passie in voor onze missie, visie en kernwaarden. Zij richten zich op de ontwikkeling van het netwerk en is verantwoordelijk voor de uitgaven. Het bestuur en de directie bestaat uit vier innovators met passie en visie.

collaboration

KENNISPARTNERS

 

NPDI werkt nauw samen met kennispartners TNO en Johan BV. Kennisparter TNO ontwikkelt de NPDI-inzetbaarheidsinstrumenten. En maakt kennispartner Johan BV deze veilig toegankelijk via ons platform en waarborgt hierbij de privacy van gebruikers.

network-1

ACTIEVE NETWERKEN

 

Het NPDI-netwerk bestaat uit grote klantorganisaties uit alle branches die inzetbaarheidsspecialisten zoeken. En uit inzetbaarheidsspecialisten die diensten aanbieden, zoals coaching, workshops, scans en advies

collaboration

AMBASSADEURS

 

De ambassadeurs verbinden zich aan het NPDI en helpen het NPDI waar mogelijk deuren te openen en daarmee onze missie te verwezenlijken. Zij zijn voormalige bestuursleden van het NPDI of anderszins actief betrokken bij het duurzaam inzetbaar maken van Nederland..