KOSTEN BATEN TOOL (KOBA-DI)

Met de KOBA-DI tool meer grip op inzetbaarheid en productiviteit

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema geworden voor directies, besturen en HR. Het is noodzakelijk om medewerkers gezond, gemotiveerd, bekwaam en productief te houden.
Gaat het niet goed op het gebied van gezondheid, kennis, werkplezier, balans tussen werk en privé of is het werk niet uitdagend genoeg, dan heeft dat effect op de productiviteit van werknemers.
De KOBA-DI tool helpt de juiste beslissingen te nemen om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, het productiviteitsverlies tegen te gaan en medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.
De KOBA-DI tool is een unieke tool die snel inzicht geeft in de kosten en baten van duurzame inzetbaar personeel in de huidige en toekomstige situatie van je organisatie.

Lees meer

Waar is winst te behalen voor je medewerkers en wat is dan de productiviteitsverspilling per jaar (in euro’s)?
Welke maatregelen helpen productiviteitsverspilling door verminderde inzetbaarheid tegen te gaan?
En, hoe groot is de winst in euro’s bij geslaagde interventies op duurzame inzetbaarheid en wat kost het?
Met de uitkomsten van de tool kunnen werkgevers (en hun adviseurs)

 • snel gerichte analyses maken van de bestaande situatie
 • weloverwogen investeringsbeslissingen nemen
 • concreet richting geven aan de aanpak van duurzame inzetbaarheid en
 • de resultaten ervan in de tijd meten.

Maak onderbouwde keuzes en profiteer van een gezond bedrijf met gezonde, gemotiveerde, bekwame en productieve(re) medewerkers. Nu en in de toekomst.

Bekijk hieronder het webinar over KOBA-DI.

De toegevoegde waarde van de KOBA-DI tool bij volgende vragen en situaties

QUICKSCAN BESTAANDE SITUATIE
Een organisatie of bedrijf wil op korte termijn weten hoe gezond, gemotiveerd, bekwaam en productief de medewerkers zijn en wat de gevolgen zijn van verminderde inzetbaarheid van een deel van het personeel.

Lees meer
De quickscan geeft inzicht in de bestaande situatie en laat de gevolgen zien van verminderde inzetbaarheid van medewerkers, met wie het niet goed gaat. Door het beantwoorden van 12 vragen over duurzame inzetbaarheid wordt duidelijk hoe groot de urgentie is om meer te investeren in de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers.
Middels het invoeren van slechts de bruto werkgeversloonsom van de organisatie en de benchmarkcijfers van de sector wordt al een indicatie gegeven over hoe groot de productiviteitsverspilling is t.o.v. van het gemiddelde bedrijf uit de betreffende sector.
BUSINESS CASE DIRECTIE/BESTUUR
HRM wil investeren, maar het management van een organisatie wil eerst een financieel overzicht van de investeringen in duurzame inzetbaarheid en de verwachte en bereikte resultaten.
Lees meer
De KOBA-DI tool toont de financiële gevolgen van productiviteitsverspilling door minder inzetbare medewerkers. Geeft onderbouwing voor te nemen investeringsbeslissingen en de hoogte van het benodigde HR/DI budget. En middels periodieke effectmetingen kan de opbrengst van interventies en beleidsmaatregelen worden gevolgd.
PRIORITEITEN STELLEN
Er is besloten om meer te investeren in duurzame inzetbaarheid, maar men weet niet precies welke maatregelen en interventies effect zullen hebben en bovendien is er een beperkt budget.
Lees meer
De KOBA-DI tool maakt inzichtelijk op welke thema’s de grootste verbetering van productiviteit kan worden geboekt. Geeft een prognose van de productiviteitsverbetering bij de inzet van de verschillende effectieve beleidsmaatregelen. De tool hanteert er 9, waaronder bijvoorbeeld een effectief scholings- en opleidingsbeleid. De prognose van verbetering kan vervolgens worden afgezet tegen de kosten van de maatregelen, waardoor duidelijk wordt welke maatregel de beste Return On Investment (ROI) geeft.
GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL EN BEWUSTZIJN
Binnen een bedrijf is er de wens dat iedereen op eenzelfde manier naar duurzame inzetbaarheid kijkt en zich bewust is van het belang ervan.
Lees meer
De term duurzame inzetbaarheid spreekt inmiddels tot de verbeelding. Maar wat is het nu eigenlijk? Als iedereen in een bedrijf er een andere visie op na houdt, zal aandacht voor duurzame inzetbaarheid niet structureel worden ingebed in de cultuur van een bedrijf. Het werken met de KOBA-DI tool creëert bewustzijn en helderheid over wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat het kan betekenen voor bedrijf en werknemers. De KOBA-DI tool indicatoren geven houvast in het gezamenlijk definiëren van duurzame inzetbaarheid.
EFFECT INZETBAARHEID OP VERZUIM
Een bedrijf wil weten hoe groot de impact is van de 12 inzetbaarheidsindicatoren op het ziekteverzuim.
Lees meer
De KOBA-DI tool werkt met 12 inzetbaarheids-indicatoren, binnen de onderwerpen gezondheid, weten en kunnen, werkplezier of werk-privé balans.
TNO heeft berekend hoe groot de impact is van deze indicatoren op het ziekteverzuimpercentage (deze zogenoemde regressiecoëfficiënten zijn apart verkrijgbaar c.q. onderdeel van de KOBA-DI tool training).
De 12 regressiecoëfficiënten van deze indicatoren laten de impact van deze inzetbaarheidsfactoren op het (dalen van) het verzuimpercentage zien.
Daardoor wordt inzichtelijk dat het investeren in inzetbaarheid niet alleen productiviteitsverspilling tegengaat maar ook verzuim.

TRAINING

Om de KOBA-DI tool te kunnen bestellen en in te zetten is de deelname aan een (online) training verplicht

Lees meer

OPEN TRAINING NPDI

De training wordt een aantal keren per jaar op woensdagochtenden door het NPDI georganiseerd.
Duur: 9 – 12.30 uur
Locatie: Zoom
Data: zie Agenda

Gebruikers ontvangen na de training een deelnamecertificaat en zijn gerechtigd de tool in te zetten en te kopen via dit online formulier.
De 1-jaar geldige licentie is in de prijs van de training inbegrepen. Op het eerste jaar ontvang je korting op het gebruik van de training.
In uitzonderingsgevallen kun je ook een training volgen zonder de includeerde 1-jaar licentie.

 • Training incl. 1-jaar licentie voor zelfstandigen € 550 resp. € 390 voor NPDI-partners.
 • Training (op aanvraag zonder 1-jaar licentie) € 275 resp. € 175 voor NPDI-partners

INCOMPANY TRAINING

Indien een bedrijf besluit meerdere deelnemers voor een interne training aan te melden dan kan dit bv. ook op locatie.
Voordeel: de eigen strategie, situatie, propositie en/of klantcasuïstiek kan worden meegenomen.

Kosten: € 900 (dagdeel) + 1-jaar licentie
€ 150/deelnemer, minimaal aantal deelnemers: 6; kosten maximaal: € 1.500 bij 10 deelnemers, elke deelnemer meer is gratis.

ANDERE OPLEIDINGEN

De KOBA-DI training maakt onderdeel uit van volgende opleidingen:
vitacademie.nl | vitaloog
sonneveltopleidingen.nl | vitaliteitsadviseur
gezondinbedrijf.com | vitality manager

KOSTEN

T.o.v. de voorgaande jaren is er voor een nieuw kostenmodel gekozen met scherpere prijzen voor een onbeperkt-abonnement.

Lees meer

Een jaarlicentie voor gebruik bij een onbeperkt aantal klanten en/of bedrijfsonderdelen kost voor:

 • zelfstandige ondernemers € 490 resp. € 290 voor NPDI-partners,
 • dienstverleners met meerdere medewerkers € 2.500 resp. € 1.500 euro voor NPDI-partners,
 • HR/organisatie vertegenwoordigers die in de eigen organisatie aan de slag willen € 850 resp. € 500 voor NPDI-partners.

INFORMATIE

Nieuwe functionaliteiten en meer gebruikersgemak. T.o.v. de eerder versies van de tool zijn look & feel en functionaliteiten aangepast.

Lees meer

 1. De onderliggende gegevens, berekeningen en branchecijfers zijn gebaseerd op cijfers van het NEA-onderzoek van TNO/CBS uit het jaar 2021 en de WEA 2021.
  Eind mei hopen we de update van de nieuwste 2022 NEA in de tool te kunnen zetten. Je ontvangt op dat moment van ons bericht.
 2. In de tool kun je nu bovenaan in het menu rechts via de print-knop elk ingevuld tabblad afzonderlijk opslaan als pdf.
  Uiteraard blijft het mogelijk om de slides ook met een screenshot te kopiëren.
 3. Onder de i-knop van informatie vind je de handleiding(en) van de tool (gemaakt door TNO).
 4. Bij klikken op de bliksem-knop kun je een willekeurig ingevuld formulier snel tonen en hoef je slechts zelf gekozen bruto werkgeversloonsom en sector te selecteren.
  Het is bedoeld als een snelle demo en te laten zien hoe bij een volledig ingevulde tool de resultaten eruitzien.
 5. Inhoudelijke vragen kun je stellen via info@npdi.nl.

BESTELLEN

Vul je gegevens in en ontvang binnen twee werkdagen je licentie en inloggegevens.

Bestelformulier

Bestellen

Adres
NPDI Partner?(Vereist)
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Bevestiging niet ontvangen? Controleer uw spambox

Onder de ‘motorkap’ van de KOBA-DI tool

De tool is ontwikkeld door TNO en het NPDI, het Nederlands Platform voor Duurzame Inzetbaarheid.
Het wordt gevoed met data uit jaarlijks onderzoek van TNO (NEA en WEA)* en data van het CBS en krijgt om de twee jaar een update.
Onderliggende impactformules brengen de productiviteitsverspilling in beeld en geven aan welke doelgerichte beleidsmaatregelen en interventies zinvol zijn en wat ze opleveren.
Ook zijn branchecijfers (eveneens gebaseerd op de NEA-uitkomsten in dat jaar) geïntegreerd in de tool, waardoor het voor bedrijven mogelijk is om zich te vergelijken met branchegenoten.

De 12 door TNO berekende regressie coëfficiënten laten zien hoe groot het effect is op productiviteit bijvoorbeeld bij ‘matig/slecht’ scoren op Algemene gezondheid.

Lees meer
Evenzo maken 9 regressie coëfficiënten deel uit van de impactformules die berekenen hoe groot het (gemiddelde) effect is van een maatregel als bijvoorbeeld Ontwikkel-/inzetbaarheidsgesprekken op de verbetering van inzetbaarheid en daardoor reductie van de productiviteitsverspilling.

Omdat de regressie coëfficiënten samen met het percentage matig/slecht scorende medewerkers wordt gelinkt aan de bruto werkgeversloonsom (als productiviteitsequivalent), wordt in de KOBA-DI tool gelijk in euro’s inzichtelijk hoe groot de productiviteitsverspilling is als een deel van de medewerkers ‘niet fit’ en dus verminderd inzetbaar is.
Andersom wordt door een andere impactformule in euro’s inzichtelijk hoeveel een organisatie aan productiviteit terug kan winnen als bepaalde effectieve maatregelen beter worden ingezet.

Voor welke professionals is de KOBA-DI tool geschikt?

 • Directie, bestuur, organisatiemanagement
  De KOBA-DI tool geeft inzicht in de gevolgen voor productiviteit door verminderde inzetbaarheid en toont het effect van doelgerichte investeringen in het verbeteren van inzetbaarheid en productiviteit.
 • Dienstverleners, adviseurs, verzekeraars
  Als partner op strategisch niveau heb je met de KOBA-DI tool een sterk instrument in handen om duidelijk te maken waarom investeren in duurzame inzetbaarheid nodig is.
 • HR-managers, DI- en vitaliteitsmanagers
  De KOBA-DI tool is een sterk instrument voor interne communicatie over de meerwaarde van duurzaam inzetbare medewerkers voor de organisatie in een krappe arbeidsmarkt.
  De tool geeft houvast voor keuze van ¬interventies en beleidsmaatregelen en bewaakt het proces.