Juist nu

Juist nu, in tijden van corona waarin de ene sector de werkdruk oploopt en in de andere sector baanverlies dreigt. En waarin thuiswerken voor veel werkenden de norm lijkt geworden.

Het is juist nu tijd om na te denken en actie te ondernemen. De positieve, maar ook de negatieve gevolgen van ons doen en laten, zien we bewuster dan ooit onder ogen. Juist nu moeten we de negatieve gevolgen voor het fysieke en mentale welzijn, het werkplezier, de betrokkenheid en de productiviteit tegengaan.

Daarom is het juist nu nodig dat werkgevers (blijven) investeren in de inzetbaarheid van werkenden en aanpakken die tot duurzame resultaten leiden.

NDPI gaat samen met haar partners de BV Nederland inspireren met mooie voorbeelden van organisaties die juist nu de handschoen oppakken en laten zien dat investeren in de inzetbaarheid van medewerkers loont. Nu en straks!

5 succesfactoren van DI

NPDI heeft samen met TNO en een aantal wetenschappers onderzoek gedaan onder voormalige Kroon op het Werk prijswinnaars naar de succesfactoren voor een bestendig duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

De vijf succesfactoren dienen ter inspiratie en mogelijk als leidraad voor een beleid dat niet alleen effectief is, maar ook duurzaam. In de praktijkverhalen van Juist nu verwijzen wij – waar mogelijk – naar succesfactoren die ook deze organisaties in acht hebben genomen.

Bekijk de 5 succesfactoren van duurzame inzetbaarheid op één rij.

Gezond vakmanschap bij Brouwers Groenaannemers

Brouwers Groenaannemers werkt samen met haar klanten aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Het bedrijf is actief in advies, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van groenprojecten in de (openbare) buitenruimte. Brouwers Groenaannemers is onderdeel van de Vebego familie. Een uniek, wendbaar, groen netwerk van Vebego bedrijven, waarvan de lokale bedrijven afzonderlijk of samen in heel Nederland klanten helpen de leefomgeving mooier te maken. Dat doen we voor, door en met onze medewerkers. Door van betekenis te zijn voor mens en maatschappij. Dat is de impact van Vebego.

Janneke Visser: “Wij willen met kleine stapjes uiteindelijk een grote beweging in gang zetten ten aanzien van Gezond Vakmanschap.”

Eigen programma Gezond Vakmanschap

Duurzame inzetbaarheid is daarbij een belangrijk thema dat Brouwers stap voor stap op de kaart zet. “We zien duurzame inzetbaarheid als een belangrijk thema voor de komende jaren. Zowel voor ons als bedrijf als voor onze medewerkers,” vertelt Janneke Visser, manager P&O bij Brouwers Groenaannemers. “Naar de medewerkers willen we dit brede thema zo praktische mogelijk vertalen. Vanuit het management hebben we onze visie op duurzame inzetbaarheid bepaald. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld, gericht op duurzame inzetbaarheid: het programma Gezond Vakmanschap. Dit programma bestaat uit vier bouwstenen:

  1. Werken met plezier
  2. Vitaliteit en gezondheid
  3. Loopbaan en mobiliteit
  4. Opleiding en ontwikkeling

Alles wat wij aanbieden en inzetten ten behoeve van de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, wordt in de vier bouwstenen ondergebracht. Wij zien duurzame inzetbaarheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers, waarin wij onze medewerkers willen ondersteunen en faciliteren.”

Workshop en opleiding

Een belangrijk aspect in het werk van de medewerkers van Brouwers Groenaannemers is de fysieke belasting die het werk met zich meebrengt. Dagelijks hebben de medewerkers van Brouwers daar mee te maken. “Samen met de leidinggevenden hebben we ervoor gekozen om het thema fysieke belasting te omarmen,” vertelt Janneke. “In coronatijd hebben wij onze werkzaamheden kunnen voortzetten. Dus bleef ook in deze tijd de fysieke belasting in het werk een actueel thema voor onze vakmensen. Met Buro voor Fysieke Arbeid hebben we voor een hele concrete invulling gekozen in de vorm van het project ‘Brouwers Beweegt Gezond’.”

Eerst is een inventarisatie gemaakt van de risico’s ten aanzien van de fysieke belasting. Hiervoor zijn verschillende werkplekken bezocht. Vervolgens is een praktische workshop ingericht. Hierin hebben de medewerkers tips en oefeningen gekregen om weer bewust te worden van wat ze zelf kunnen doen om het werk fysiek vol te houden. “Ook wij hebben veel tips gekregen om het werk minder belastend te maken. Een van de zaken die bijvoorbeeld speelt is de wisseling van het seizoen, waarbij medewerkers van de machines afgaan en weer veel meer lopend en staand werk hebben. Dit vraagt een voorbereiding van onze kant,” voegt Janneke toe. “De workshops zijn erg positief ontvangen en op deze manier merken de medewerkers hoe je op een laagdrempelige manier kunt werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid. Ook in deze coronaperiode hebben we de workshopsbewust door laten gaan, maar dan in kleine groepjes én uiteraard met inachtneming van alle maatregelen. Het voordeel was dat de trainer nog meer persoonlijke aandacht kon geven.”

Janneke vervolgt: “We starten nu met het opleiden van een aantal voormannen tot ergo-coach, zodat zij een coachende rol kunnen spelen op de werkvloer en het thema kunnen borgen. Dit geeft een mooie betrokkenheid voor onze leidinggevenden en voormannen bij het thema Gezond vakmanschap. Hun rol is voor de langere termijn ook belangrijk.”

Met kleine stapjes naar eigenaarschap

“Wij willen met kleine stapjes uiteindelijk een grote beweging in gang zetten ten aanzien van Gezond Vakmanschap. Nu hebben we een praktisch thema als fysieke belasting opgepakt, maar ook thema’s als werkplezier, financiële gezondheid en ontwikkeling van vakmanschap komen voorbij. Komende jaren zullen we hierover blijven communiceren. We willen op deze manier het thema duurzame inzetbaarheid vertalen naar praktische maatregelen en interventies, zodat medewerkers zelf eigenaar worden van hun eigen inzetbaarheid,” zegt Janneke.

Juist in coronatijd blijven we zoeken hoe we – in kleine stapjes en in aangepaste vorm – met elkaar bezig kunnen zijn met duurzame inzetbaarheid.

(Foto’s: Marieta Verheul Tekst & Fotografie)