Juist nu

Juist nu, in tijden van corona waarin de ene sector de werkdruk oploopt en in de andere sector baanverlies dreigt. En waarin thuiswerken voor veel werkenden de norm lijkt geworden.

Het is juist nu tijd om na te denken en actie te ondernemen. De positieve, maar ook de negatieve gevolgen van ons doen en laten, zien we bewuster dan ooit onder ogen. Juist nu moeten we de negatieve gevolgen voor het fysieke en mentale welzijn, het werkplezier, de betrokkenheid en de productiviteit tegengaan.

Daarom is het juist nu nodig dat werkgevers (blijven) investeren in de inzetbaarheid van werkenden en aanpakken die tot duurzame resultaten leiden.

NDPI gaat samen met haar partners de BV Nederland inspireren met mooie voorbeelden van organisaties die juist nu de handschoen oppakken en laten zien dat investeren in de inzetbaarheid van medewerkers loont. Nu en straks!

De voorbeeldverhalen

5 succesfactoren van DI

NPDI heeft samen met TNO en een aantal wetenschappers onderzoek gedaan onder voormalige Kroon op het Werk prijswinnaars naar de succesfactoren voor een bestendig duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

De vijf succesfactoren dienen ter inspiratie en mogelijk als leidraad voor een beleid dat niet alleen effectief is, maar ook duurzaam. In de praktijkverhalen van Juist nu verwijzen wij – waar mogelijk – naar succesfactoren die ook deze organisaties in acht hebben genomen.

Bekijk de 5 succesfactoren van duurzame inzetbaarheid op één rij.

Banner JUIST NU van Beaphar

Duurzame inzetbaarheid in fysiek werk bij Beaphar

Beaphar is een Nederlandse fabrikant van een uitgebreid assortiment van genees- en verzorgingsproducten voor huisdieren. Ook maken zij voeding voor vogels, konijnen en knaagdieren.

De visie van Beaphar is dat zij ernaar streven dat alle medewerkers nu en in de toekomst gezond aan het werk zijn en ook op die manier hun pensioen kunnen halen. Beaphar ziet dit als een gedeelde verantwoordelijkheid voorwerkgever en werknemer. De werkgever wil dit (deels) faciliteren, maar wel door de medewerkers te betrekken.

Rosemarie Haarman, HR

Fit @Beaphar

In 2019 zijn er concrete stappen gezet voor deze visie . Er is een projectgroep Fit@Beaphar ingericht. Deze projectgroep bestaat uit 8 medewerkers uit de verschillende geledingen van Beaphar (HR, 2 unitleiders, 2 medewerkers productie, een veiligheidskundige, manager productie en een communicatiemedewerker).
In een nieuwsbrief aan alle medewerkers heeft de werkgroep zichzelf en de ideeën geïntroduceerd, met een mooie bidon als presentje. Ook is er een oproep gedaan aan alle medewerkers om met suggesties te komen voor activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid.

Aandacht voor fysiek belasting is het eerste concrete project in het kader van duurzame inzetbaarheid dat de afdeling HR is gestart. De reden hiervoor was het relatief hoge verzuimcijfer en dat medewerkers aangaven dat ze fysieke belasting ervaren tijdens het werk. Maar ook een hoge gemiddelde leeftijd (tussen de 45 en 50 jaar) van medewerkers, het werken in ploegendienst, flexibele diensten en de lange dienstverbanden die een groot deel van de medewerkers heeft, speelden mee. Met Buro voor Fysieke Arbeid is een projectplan opgesteld om het concrete project in te richten.

Fysiek fit @Beaphar

In de projectgroep is het idee besproken om coaching op de werkvloer te gaan organiseren onder de naam Fysiek Fit@Beaphar.
Begin 2020 is er een interne sollicitatieprocedure gestart om toekomstige interne coaches fysieke belasting te werven. Belangrijke onderwerpen in het profiel van deze coaches: zelfstandigheid, motivatie en mee willen werken aan de inrichting van de werkplek en de manier van werken.
Er zijn 7 interne coaches geselecteerd en deze hebben inmiddels de coachopleiding doorlopen. Zij zorgen ervoor dat de werkplekken in kaart worden gebracht, verbeteringen worden doorgevoerd en collega’s tijdens het werk worden gecoacht. Uiteraard krijgen de coaches hier ruimte voor naast het eigen werk en is de coach samen met de unitleider verantwoordelijk voor de aandacht voor fysiek gezond werken.

Beaphar is in het najaar 2020 gestart met dit project. Het project wordt zowel door coaches als collega’s en unitleiders heel positief ontvangen.

De projectgroep informeert de medewerkers met een nieuwsbrief over de activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de stand van zaken van het project Fysiek Fit@Beaphar.

Doorontwikkeling Fysiek Fit@Beaphar

In 2021 wordt het project Fysiek Fit@Beaphar stap voor stap verder uitgerold. Er worden workshops fysieke belasting voor medewerkers georganiseerd. Naast de trainer helpen per workshop 2 coaches mee om bij de verschillende praktische stations de collega’s te helpen. Na de workshop worden deze medewerkers door een eigen coach gecoacht op de werkvloer. De reacties op de workshops zijn erg positief.

Medewerkers van Beaphar aan het werk. Een medewerker zet witte flessen in een rode krat

Een reactie van een medewerker na workshop: “De workshop was echt heel interessant. Ik zie nog de juiste houding van de rug voor me en de uitleg van wat een goede of slechte beweging is. Ook thuis let ik meer op mijn houding. Dus recht staan voor wat ik doe en op twee benen staan, zodat ik mijn rug niet draai. Ondanks dat ik over 2 jaar met pensioen ga, merk ik dat ik er baat bij heb door het te blijven proberen.

Een andere medewerker reageert na de workshop: “Beetje bij beetje gaat het makkelijker. Ik schuif nu veel meer met dozen bijvoorbeeld. Sommige dingen had ik ook gehoord en gezien bij een collega die gecoacht werd, dat ging ik dan ook toepassen. Het is wel echt goed dat Beaphar dit doet.”
De coaches hebben regelmatig coachoverleg, waarin ze met elkaar bespreken hoe ze het beste de coaching van collega’s kunnen aanpakken. Ook is er overleg geweest tussen de coaches en de projectgroep, waarin de plannen zijn besproken om vanuit een goed draagvlak de acties verder uit te voeren.

Verbetering op werkplekken

Een andere belangrijke stap is het verder in kaart brengen van de werkplekken en de verbeteringen. Zo is er ook nagedacht hoe bijvoorbeeld de afdeling technische dienst om moet gaan met de aanvragen voor aanpassingen.
Een reactie van een unitleider: “De coaches zijn echt actief bezig op de afdeling. Dat is zeker positief. Zelfs de kritische mensen zijn ‘om’. We hebben onze eerste aanvraag voor een aanpassing van een werkplek naar de technische dienst toe, weer teruggekregen. De aanpassing maakt het werken zoveel makkelijker voor de mensen op die werkplek. En het kan nog beter, maar daar gaan we verder mee aan de slag.”
Beaphar maakt plannen voor nieuwbouw van een productielocatie. In deze plannen is aandacht voor de werkplek inmiddels ook onderwerp.

Daarnaast organiseert Beaphar in 2021 een Periodiek Medisch Onderzoek voor haar medewerkers. Op basis van deze resultaten zet Beaphar concrete acties uit, bijvoorbeeld op het gebied van ‘leefstijl/veerkracht’. Ook komt er aandacht voor thuiswerkers. Hoewel zij niet (of minder) op kantoor aanwezig zijn, is en blijft de aandacht voor gezond werken voor alle werknemers belangrijk.

Ondanks Corona is er gelukkig – al dan niet in aangepaste vorm – heel veel mogelijk op het gebied van duurzame inzetbaarheid!

Banner JUIST NU van Brouwers Groenaannemers

Gezond vakmanschap bij Brouwers Groenaannemers

Brouwers Groenaannemers werkt samen met haar klanten aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Het bedrijf is actief in advies, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van groenprojecten in de (openbare) buitenruimte. Brouwers Groenaannemers is onderdeel van de Vebego familie. Een uniek, wendbaar, groen netwerk van Vebego bedrijven, waarvan de lokale bedrijven afzonderlijk of samen in heel Nederland klanten helpen de leefomgeving mooier te maken. Dat doen we voor, door en met onze medewerkers. Door van betekenis te zijn voor mens en maatschappij. Dat is de impact van Vebego.

Janneke Visser: “Wij willen met kleine stapjes uiteindelijk een grote beweging in gang zetten ten aanzien van Gezond Vakmanschap.”

Eigen programma Gezond Vakmanschap

Duurzame inzetbaarheid is daarbij een belangrijk thema dat Brouwers stap voor stap op de kaart zet. “We zien duurzame inzetbaarheid als een belangrijk thema voor de komende jaren. Zowel voor ons als bedrijf als voor onze medewerkers,” vertelt Janneke Visser, manager P&O bij Brouwers Groenaannemers. “Naar de medewerkers willen we dit brede thema zo praktische mogelijk vertalen. Vanuit het management hebben we onze visie op duurzame inzetbaarheid bepaald. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld, gericht op duurzame inzetbaarheid: het programma Gezond Vakmanschap. Dit programma bestaat uit vier bouwstenen:

  1. Werken met plezier
  2. Vitaliteit en gezondheid
  3. Loopbaan en mobiliteit
  4. Opleiding en ontwikkeling

Alles wat wij aanbieden en inzetten ten behoeve van de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, wordt in de vier bouwstenen ondergebracht. Wij zien duurzame inzetbaarheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers, waarin wij onze medewerkers willen ondersteunen en faciliteren.”

Workshop en opleiding

Een belangrijk aspect in het werk van de medewerkers van Brouwers Groenaannemers is de fysieke belasting die het werk met zich meebrengt. Dagelijks hebben de medewerkers van Brouwers daar mee te maken. “Samen met de leidinggevenden hebben we ervoor gekozen om het thema fysieke belasting te omarmen,” vertelt Janneke. “In coronatijd hebben wij onze werkzaamheden kunnen voortzetten. Dus bleef ook in deze tijd de fysieke belasting in het werk een actueel thema voor onze vakmensen. Met Buro voor Fysieke Arbeid hebben we voor een hele concrete invulling gekozen in de vorm van het project ‘Brouwers Beweegt Gezond’.”

Eerst is een inventarisatie gemaakt van de risico’s ten aanzien van de fysieke belasting. Hiervoor zijn verschillende werkplekken bezocht. Vervolgens is een praktische workshop ingericht. Hierin hebben de medewerkers tips en oefeningen gekregen om weer bewust te worden van wat ze zelf kunnen doen om het werk fysiek vol te houden. “Ook wij hebben veel tips gekregen om het werk minder belastend te maken. Een van de zaken die bijvoorbeeld speelt is de wisseling van het seizoen, waarbij medewerkers van de machines afgaan en weer veel meer lopend en staand werk hebben. Dit vraagt een voorbereiding van onze kant,” voegt Janneke toe. “De workshops zijn erg positief ontvangen en op deze manier merken de medewerkers hoe je op een laagdrempelige manier kunt werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid. Ook in deze coronaperiode hebben we de workshopsbewust door laten gaan, maar dan in kleine groepjes én uiteraard met inachtneming van alle maatregelen. Het voordeel was dat de trainer nog meer persoonlijke aandacht kon geven.”

Janneke vervolgt: “We starten nu met het opleiden van een aantal voormannen tot ergo-coach, zodat zij een coachende rol kunnen spelen op de werkvloer en het thema kunnen borgen. Dit geeft een mooie betrokkenheid voor onze leidinggevenden en voormannen bij het thema Gezond vakmanschap. Hun rol is voor de langere termijn ook belangrijk.”

Met kleine stapjes naar eigenaarschap

“Wij willen met kleine stapjes uiteindelijk een grote beweging in gang zetten ten aanzien van Gezond Vakmanschap. Nu hebben we een praktisch thema als fysieke belasting opgepakt, maar ook thema’s als werkplezier, financiële gezondheid en ontwikkeling van vakmanschap komen voorbij. Komende jaren zullen we hierover blijven communiceren. We willen op deze manier het thema duurzame inzetbaarheid vertalen naar praktische maatregelen en interventies, zodat medewerkers zelf eigenaar worden van hun eigen inzetbaarheid,” zegt Janneke.

Juist in coronatijd blijven we zoeken hoe we – in kleine stapjes en in aangepaste vorm – met elkaar bezig kunnen zijn met duurzame inzetbaarheid.

(Foto’s: Marieta Verheul Tekst & Fotografie)