DI Stories

portret_rond_zw_Anne-Marie
Anne-Marie de Jong
ambulance verpleegkundige – Witte Kruis

‘De ambulancemedewerker is gewend anderen te helpen en denkt minder snel aan zichzelf. Dit moet anders. Door onze healthportal met Dix is deze verandering ingezet.’

Lees story Anne-Marie de Jong

Anne-Marie de Jong, ambulance verpleegkundige zet zich in voor een duurzamere inzetbaarheid binnen Witte Kruis. Anne-Marie: ‘De ambulancemedewerker is gewend anderen te helpen en denkt minder snel aan zichzelf. Dit moet anders. Door onze healthportal met Dix is deze verandering ingezet.’

 

Werken op de ambulance is zwaar. Het op tijd ‘ter plekke zijn’ zorgt dagelijks voor een portie stress. Net als de hoge werkdruk door een tekort aan medewerkers. En de hoogte van de salarissen draagt ook al niet bij aan de algehele tevredenheid onder medewerkers.

 

Anne-Marie: ‘De mensen op de ambulance zetten zich vaak al jarenlang in voor acute zorgverlening en denken in oplossingen. We kijken over het algemeen niet ver vooruit, dat zit in ons bloed. Ook niet als het over onszelf gaat. Die omslag willen we nu maken door onze medewerkers en leidinggevenden te laten werken aan (hun) duurzame inzetbaarheid.’

 

Johan b.v. heeft onze oude portal doorontwikkeld. Sinds 1 november is ons nieuwe healthportal live. We bieden nu alle maatregelen en middelen overzichtelijk aan op een portaal. Het is een dynamisch geheel met op preventie gerichte interventies en maatregelen. Wie nu de Dix invult, krijgt een maatwerkoplossing; bijvoorbeeld hoe je je motivatie en betrokkenheid verbetert.

 

De Dix maakt inzichtelijk hoe inzetbaar wij zijn als bedrijf, ook in vergelijking met andere branches. Ook weten we of we bijvoorbeeld voldoende middelen in huis hebben om inzetbaarheid te bevorderen. De Dix test als het ware de preventieve maatregelen van Zilveren Kruis.  Zo kunnen we onze duurzame inzetbaarheid verbeteren.

 

We merken dat onze medewerkers het belang van inzetbaarheid steeds meer inzien. Investeren in gezondheid en opleiding krijgt aandacht, zo ontvangen we meer aanvragen voor interventies. Wij gaan door met het creëren van bewustwording met als doel dat inzetbaarheid een vanzelfsprekend bespreekonderwerp wordt.’

portret_rond_zw_Lianne-lucas
Lianne Lucas
Afdelingshoofd Mobiliteit & Inzetbaarheid, Maxima Medisch Centrum

‘Duurzame inzetbaarheid is een bewustwordingstraject op alle niveaus in ons ziekenhuis. Voor onze verpleegkundigen, leidinggevenden en het managementteam.’

Lees story Lianne Lucas

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) maakt werk van de inzetbaarheid van haar verpleegkundigen. En dit is ook nodig. Hard nodig. De werkdruk neemt toe, verpleegkundigen zijn gemiddeld ouder en de ziekenhuisknip is steeds minder gevuld. Een taaie taak voor Lianne Lucas, afdelingshoofd Mobiliteit & Inzetbaarheid. ‘De verandering omtrent inzetbaarheid is ingezet.’

 

Lianne Lucas: ‘Gemiddeld werken onze verpleegkundigen lang op een afdeling. De gemiddelde leeftijd binnen MMC is 46 jaar, de meeste verpleegkundigen  hebben een mbo-diploma en moeten nog 21 jaar werken. Hoe krijgen we ze in beweging? Hoe verleiden we ze om naar hun inzetbaarheid te kijken?’

 

‘In de verpleegkunde werk je vanuit de gedachte: is er een probleem? Dan behandel je dit en is het opgelost. Voor inzetbaarheid is een andere denktrant nodig: vooruit kijken is voor ons al een andere manier van denken.’

Fitportaal

Sinds mei werkt het Máxima Medisch Centrum met een eigen fitportaal. Hierop staat de fitscan (DIX) van NPDI, net als tal van workshops en faciliteiten. Van de 3200 medewerkers hebben 1505 de scan en hun profiel inmiddels ingevuld. Het doel is om nog meer medewerkers te laten werken met de FITscan, maar Lianne is tot nu toe tevreden. ‘Uiteindelijk leiden meerdere healthchecks, tests en constante communicatie tot bewustwording van de eigen inzetbaarheid.’

 

Lianne: ‘De tests zijn een middel om het gesprek over inzetbaarheid aan te gaan, in het managementteam en in het individuele jaargesprek. Kun je je werk nog goed uitvoeren en haal je er werkplezier uit? En wil je dit over 3 jaar nog steeds doen? Tegelijkertijd is het omdenken voor leidinggevenden en managementteam ook belangrijk: minder denken aan geld, meer aan de mensen aan het bed.’

 

‘Daarnaast heeft het Máxima Medisch Centrum als doel een kwaliteitsziekenhuis zijn en blijven. Dit valt of staat met de kwaliteit, vitaliteit en opleiding van het personeel. Inzetbaarheid vraagt om een ‘vlootschouw’: hoe ziet mijn werknemer er uit? En hoe functioneert hij nu en over 5 jaar? Een duidelijke strategie is vereist.’

 

‘Ik geloof er in dat we de inzetbaarheid en mobiliteit met ons traject verbeteren. Het begin is er. Echter: de winst is niet gelijk zichtbaar. Het is een bewustwordingstraject voor de langere termijn op alle niveaus in ons ziekenhuis.’

portret_rond_zw_Alex
Alex Geurts
Gemeente Utrecht, teamleider/ plaatsvervangend afdelingshoofd Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

‘Als de medewerkers fit zijn, is de organisatie dit ook.’

Lees story Alex Geurts

Afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van Gemeente Utrecht pakt duurzame inzetbaarheid doelgericht aan. Met een werkgroep die wordt vertegenwoordigd door alle functiegroepen en het MT zijn al vele duurzame stappen gemaakt. Naar tevredenheid van de medewerkers. Alex Geurts: ‘Als de medewerkers fit zijn, is de organisatie dit ook.’

 

Staat er in Utrecht een auto verkeerd geparkeerd? Is er een lawaaierige hond in het spel? Speelt er een vervuilingszaak? Dan komen de medewerkers van afdeling handhaving van gemeente Utrecht in actie. Over het algemeen zijn dit fitte en tevreden medewerkers. Het inzetbaarheidsprogramma van afdeling Handhaving van Gemeente Utrecht heeft succes.

 

Het programma van deze afdeling is zo succesvol, dat het wordt overgenomen door nog vier afdelingen. Dat betekent dat niet 200, maar binnenkort zo’n 450 medewerkers gebruik kunnen maken van de tools die via NPDI te krijgen zijn; de Duurzame InzetbaarheidsIndex (DIX) en wellicht ook de portal die de firma Johan BV heeft ontwikkeld. Teamleider/ plv afdelingshoofd Alex Geurts is terecht trots op dit mooie feit.

 

Alex Geurts: ‘Door verschillende themaweken en communicatie over inzetbaarheid hebben veel medewerkers de DIX ingevuld. Deze medewerkers gaan actief aan de slag met de vraag ‘hoe gaat het nu met mij?’

 

‘Wij vinden het vertrouwelijke karakter van de DIX belangrijk, het gaat over deze mensen zelf, we willen hierover niets opleggen. Tenslotte moet men zelf in beweging komen. En dan gaat het om kleine dingen, over wat je kunt doen om na een nachtdienst beter te slapen bijvoorbeeld. Het gaat om bewustwording.’

 

De werkgroep duurzame inzetbaarheid is vertegenwoordigd door alle lagen van de afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. ‘Wij onderzoeken wat de afdeling nodig heeft en hoe we dit inzetten. Welke vraag leeft er, welk product is nodig, is er een aangepaste werkwijze nodig? Onze kracht is dat onze plannen van de werkvloer komen. We kennen de behoefte.’

 

Zo werd een enquête over deelnemen aan training door 98% van de medewerkers instemmend beantwoord. Geurts: ‘Door deze training voelen onze medewerker zich zekerder bij het schrijven van een procesverbaal. Doordat dit niet meer frequent wordt geseponeerd door een officier van justitie wordt minder frustratie ervaren. Zo voelt de medewerker zich tevredener.’

 

‘NPDI heeft ons veel gebracht. Door de congressen zijn we op de hoogte van de nieuwste zaken over duurzame inzetbaarheid. Ook hebben we ons netwerk uitgebreid tijdens de netwerkmeetings. Waardevolle contacten, waarmee we kennis uitwisselen. Bijvoorbeeld door bij elkaar in de keuken te kijken. Ook zijn we tevreden over de ondersteuning van NPDI-partner PentaPro.’

AnnemiekeVanDerLuit
Annemieke van der Luit
Hr-manager – International Card Services

‘Om als bedrijf relevant te blijven, is de inzetbaarheid van personeel van cruciaal belang. Het platform van NPDI brengt ons van inzicht naar beweging.’

Lees story Annemieke van der Luit

International Card Services is volop in beweging. Hr-manager Annemieke van der Luit: ‘Om als bedrijf relevant te blijven, is de inzetbaarheid van personeel van cruciaal belang. Het platform van NPDI brengt ons van inzicht naar beweging.’

 

Op het vlak van duurzame inzetbaarheid heeft ICS in het verleden al mooie interventies, opleidingen en trainingen opgebouwd. Net als een sterk netwerk. Annemieke: ‘Daarom hebben we gekozen voor een maatwerkplatform en duurzame inzetbaarheidsscan van NPDI-partner Johan. We ontwikkelen zelf een vragenlijst en vullen het platform in met onze aangescherpte instrumenten.’

 

‘Onze organisatie is sterk in beweging, dit doet veel met medewerkers. De scan ondersteunt onze medewerkers en is gericht is op hun primaire ontwikkelbehoefte. Zij krijgen antwoord op de vragen ‘wat kan ik en wat wil ik’. Zo werkt het platform als een tweetrapsraket: onze medewerkers werken aan hun eigen toekomst én die van ICS.Inmiddels hebben 450 van de 650 medewerkers een persoonlijke pagina aangemaakt in de portal. Dit helpt ons, zowel als medewerker en als organisatie, om ons ontwikkelpad te kiezen. De vragenlijst geeft handvaten om het gesprek aan te gaan. Tenslotte draait duurzame inzetbaarheid om een continue en open dialoog. En komen wij na inzicht in beweging.’

portret_rond_zw_Wilma
Wilma Wouters
Vitalavie

‘NPDI is mijn samenwerkingspartner, sparringpartner en ruggensteun. Ik zou elke specialist in duurzame inzetbaarheid aanraden: word partner.’

Lees story Wilma Wouters

Wilma Wouters van Vitalavie helpt organisaties bij de invulling en uitvoering van het vitaliteitsbeleid. Wilma is zeer tevreden over haar NPDI-lidmaatschap.

‘NPDI is een professioneel platform dat talloze disciplines onder één paraplu biedt. Van specialistennetwerk tot innovatieve toolkit: NPDI heeft mij al zeer veel opgeleverd. Van up-to-date kennis over inzetbaarheid, zeer bruikbare tools, tot nieuwe interessante relaties, klanten en omzet. Vanzelfsprekend heb ik ook veel gedeeld; open innovatie en delen horen bij dit platform.

De toolkit die NPDI in nauwe samenwerking met TNO heeft ontwikkeld, zet ik regelmatig in. Denk aan de Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX), de vragenlijst die het persoonlijke ontwikkel- en inzetbaarheidsproces van de medewerker duidelijk aangeeft.

 

NPDI is mijn samenwerkingspartner, sparringpartner en ruggensteun. Ik zou elke specialist in duurzame inzetbaarheid aanraden: word partner. En zoek je als bedrijf of organisatie een netwerk dat expert is op het vlak van jouw inzetbaarheidsvraagstuk? Word dan lid.’

Foto BvO
Bart van Opstal
Client consultant AON Risk Solutions

‘De NPDI-kosten/batentool maakt voor onze klant het rendement van de investering inzichtelijk. Wij tonen aan waar het probleem zit en bieden een maatwerk oplossing.’

Lees story Bart van Opstal

Voor Bart van Opstal cliënt consultant bij Aon Risk Solutions is NPDI een zeer waardevol kennisnetwerk. De co-creatie en uitwisseling binnen dit platform spreken hem bijzonder aan. Bart is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de NPDI-kosten/batentool; een tool die Aon zelf ook inzet.

‘Allereerst ben ik via AON aangesloten bij NPDI om op de hoogte te zijn van alle nieuwste trends en ontwikkelingen in de markt. De vragen van klanten zijn veelzijdig en veranderen continue. Van langer doorwerken, interessant blijven als retailer in een online markt, tot hoe kunnen we de levensstijl van medewerkers verbeteren.

NPDI heeft daarnaast mijn netwerk vergroot. Door dit platform heb ik een aantal sterke providers voor individuele begeleiding aan mijn netwerk toegevoegd. Ook zijn we via NPDI in contact gekomen met TNO, waaruit een waardevolle samenwerking is voort gekomen.

 

NPDI en TNO ontwikkelden samen de NPDI-kosten/batentool, ik nam deel aan de werkgroep. Aon zet de kosten/batentool zelf ook in, dit heeft ons een voorsprong in de markt opgeleverd.

De NPDI-kosten/batentool maakt voor onze klant het rendement van de investering inzichtelijk. En dit levert ons een zeer concreet gesprek op over de behoefte van de klant. Wij tonen op natuurlijke wijze aan waar het probleem zit, en bieden een maatwerk oplossing.

Ik zie NPDI als de toekomstige gesprekspartner voor brancheverenigingen en ministeries, NPDI krijgt naam als hét nationaal kennisinstituut duurzame inzetbaarheid. Vanzelfsprekend komt dit ook de partners en leden van NPDI ten goede. Net als uiteindelijk de medewerkers en werkgevers in Nederland.’

portret_rond_zw_Ruud
Ruud Houtzager
Vice-voorzitter SKDI, manager Inkomen & Zorg Meeùs 

‘Juist het onderbouwen van een advies met de onafhankelijke NPDI-tool is voor ons van grote meerwaarde’.

Lees story Ruud Houtzager

Ruud Houtzager, manager Inkomen & Zorg bij Meeùs en als vice-voorzitter van de SKDI partner van NPDI, zocht concrete onderbouwing voor zijn advieswerk over duurzame inzetbaarheid van personeel. Die vindt hij inmiddels dagelijks in de toolkit van NPDI.

 

Ruud: ‘Bedrijven zien verzekeringen over inkomen en zorg vaak als een financieel sluitstuk. Terecht! Want juist als het gaat om duurzame inzetbaarheid, is een verzekering de uiterste en laatste maatregel voor risicobeheersing. Tenslotte moeten we allemaal langer doorwerken, en is het belangrijk dat medewerkers dit gezond, met plezier en up-to-date kennis kunnen blijven doen. Regel je dat goed, dan worden de te verzekeren risico’s kleiner.’

 

Kleinere bedrijven hebben vaak hulp nodig bij het ontwikkelen en behouden van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Hiervoor zet ik graag de Duurzaamheidsindex (DIX) in; een vragenlijst die is ontwikkeld door NPDI en TNO. De DIX geeft inzicht in de status van de medewerkers in een bedrijf; hoe inzetbaar zijn ze, wat schort eraan en wat kost het? En de medewerker zelf? Die krijgt een persoonlijk inzicht.

 

Daarnaast biedt NPDI een kosten- en batentool die op detailniveau aangeeft hoe het bedrijf ervoor staat ten opzichte van de branche en andere sectoren. De tool maakt haarfijn duidelijk wat het kost om een eventueel probleem op te lossen en wat dit vervolgens oplevert.

 

Juist het onderbouwen van een advies met de onafhankelijke NPDI-tool is voor ons van grote meerwaarde. Daarom worden de SKDI-gecertificeerden bijgespijkerd over alle ins en outs van de NPDI-tools. Vanaf 2018 adviseren zij hun  klanten op basis van de uitkomsten van de NPDI-tools. De unieke koppeling met de statistiek, de onpartijdigheid van NPDI en de inzichten vanuit TNO zijn de voornaamste redenen om voor deze tooling te kiezen.’