Op donderdag 31 januari 2019 is DSM Delft gastheer voor een masterclass Industrie ‘Iedere vakkracht is hard nodig!’ De snelle en verregaande technologische ontwikkelingen vragen veel van de werknemers. Gezien de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt is het voor ieder bedrijf binnen de industrie noodzakelijk dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen en zo zijn of haar waarde op de arbeidsmarkt behoudt. In deze masterclass staat de volgende vraag centraal: Op welke manier kan een leerrijke werkomgeving binnen je bedrijf vakkrachten (denk hierbij aan operators, installatietechnici, monteurs, technicians, etc.) aanzetten om actief mee te blijven doen?

Samen leren in de industrie is samen doen!
Deze masterclass is meer dan een event of congres en heeft een andere insteek. Deelnemende bedrijven uit de industrie kunnen kennis en ervaring delen met andere bedrijven in de industrie om vervolgens een eigen praktische vertaalslag te maken. Daarom worden zowel HR managers én plant/productiemanagers uitgenodigd om zo beleid en praktijk samen te brengen. In deze masterclass staat niet centraal hoe het moet, maar hoe je het samen doet.

Programma
Op donderdag 31 januari 2019 gaan bedrijven samen aan de slag.

  • Met prof. dr. Ir. Egbert-Jan Sol, programmadirecteur Smart Industry kijken we naar de industriële revolutie 4.0 en de impact op organisaties en de arbeidsmarkt.
  • We delen bewezen best practices van deelnemende bedrijven in de industrie.
  • We leren hoe in learning communities onderwijs en bedrijven ‘samen leren’.
  • We krijgen wetenschappelijk inzicht met betrekking tot randvoorwaarden voor een leercultuur van dr. Jos Sanders, lector ‘Leren tijdens de beroepsloopbaan’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
  • We vertalen kennis en best practices naar jouw bedrijf door samen aan de slag te gaan. Je gaat weg met concrete acties.

Meer informatie of aanmelden klik hier

De masterclass wordt georganiseerd door DI-Katalysator en DI-werkt en ondersteund door NPDI, DSM, Smart Industry, VAPRO.