Door: Janneke Kersbergen | Datum: 29 januari 2018
 
Voor veel organisaties is het niet eenvoudig om duurzame inzetbaarheid in de praktijk te brengen. Want waar moet je beginnen? En wat levert het je op? Hoe duurzame inzetbaarheid eruit kan zien, lichten we toe met een voorbeeld. Met deze blog vertellen we je het verhaal van Azora.
 
Zorgen voor elkaar in de Achterhoek 
Azora is een zorgorganisatie in de Gelderse Achterhoek. Met acht locaties, 1500 medewerkers en 1000 vrijwilligers stelt zij alles in het werk om kwetsbare mensen zo zelfstandig mogelijk te laten leven. In de wijze waarop Azora dit doet, komt de term ‘naoberschap’ al snel naar voren(1). Dit is de kenmerkend Achterhoekse traditie om de naobers (je naaste buren) met raad en daad bij te staan(8).
Professioneel modern naoberschap sluit goed aan op de veranderende praktijk van zorg en welzijn. Volgens Azora is dit zorg verlenen ‘met moderne technieken en voorzieningen en de aandacht voor elkaar, zoals die hier al eeuwenlang het leven kleur geeft’(2). Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de vertrouwde omgeving, vrienden en familie en eigen regie van de cliënt.
De cliënt centraal, maar dan op z’n Achterhoeks
 
Beste Werkgever van Gelderland 
Niet alleen de cliënt staat centraal bij Azora. Ook voor haar medewerkers is Azora een fijne werkgever. Voorop staat dat medewerkers alle ruimte krijgen om op hun eigen manier te werken. Ook worden ze gestimuleerd om te groeien, bijvoorbeeld door opleidingen te volgen.
Daarnaast motiveert Azora medewerkers om na te denken over een gezondere levensstijl. Onder de noemer ‘Azora gaat gezond’ biedt de organisatie haar allerlei sportieve en gezonde activiteiten. Het gebeurt regelmatig dat medewerkers zich in groepjes aan zo’n activiteit verbinden. Dat is niet alleen gezond, maar ook nog eens hartstikke gezellig!
In 2016 wordt Azora uitgeroepen tot Beste Werkgever van Gelderland(6). Volgens Guido Heezen, organisator van deze verkiezing, omdat ‘ze aantoonbaar goed scoren op bevlogenheid en betrokkenheid’(3).
Azora doet dus iets heel goed. Maar hoe organiseer je bevlogenheid en betrokkenheid van binnenuit?
 
Volle kracht vooruit 
Een werkgever die nadenkt over de inzetbaarheid van haar medewerkers en daar consequenties aan verbindt, houdt zich bezig met duurzame inzetbaarheid. Dat geldt ook voor Azora. Het lukt de organisatie steeds om vooruit te kijken. Dit resulteert in de volgende acties:

 • 2012 onderzoek samenstelling personeelsbestand
 • 2013 – 2016 meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016: HRM-beleid ‘binden en boeien van medewerkers’
 • 2013 thema op de jaarlijkse beleidsdag met leidinggevenden en stafmedewerkers: meer ruimte voor eigen kracht en faciliterend leiderschap
 • 2014 pilot duurzame inzetbaarheid
 • 2015 – 2017 programma ‘samen werken aan duurzame inzetbaarheid’

Nu alvast investeren voor later, denkt Azora. Volle kracht vooruit dus!
 
Eigen regie en dialoog 
Het initiatief tot de pilot duurzame inzetbaarheid komt van Bea Grimberg, manager P&O van Azora, en Gerda Welleweerd. Gerda is zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en werkt nauw samen met Azora. Het MT van Azora besluit een projectgroep samen te stellen, onder leiding van Gerda. Aan hen de opdracht om een programma te ontwikkelen voor medewerkers én leidinggevenden, dat ondersteunt bij zelfregie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en faciliteert bij het vergroten van de eigen inzetbaarheid(7).
Op basis van de theorie over duurzame inzetbaarheid van het TNO en praktijkervaring van het NPDI netwerk(5) ontwikkelt de projectgroep een pilotprogramma, waarbij onder andere de duurzame inzetbaarheidsspiegel, gebaseerd op de DIX, wordt ingezet. Sleutelwoorden hierin zijn eigen regie en dialoog.
 

 
Samen werken aan duurzame inzetbaarheid
Onder leiding van de projectgroep wordt een doorgaand programma opgezet: compacter dan de pilot, maar de principes blijven hetzelfde. Met bijeenkomsten en workshops voor medewerkers én leidinggevenden wordt hierop ingespeeld:
 
Medewerkers:

 1. Hoe kun je duurzaam inzetbaar blijven en worden?
 2. Wat zijn je kwaliteiten, die jij wellicht als ‘gewoon’ beschouwt?
 3. Hoe kun je invloed uitoefenen op jouw persoonlijke situatie en samen met je leidinggevende of team komen tot maatwerkafspraken?
 4. Hoe kun je jouw plannen omzetten in werkelijke acties en wie of wat kunnen je hierbij ondersteunen?

 
Leidinggevenden:

 1. Wat is duurzame inzetbaarheid?
 2. Hoe kun je een medewerker faciliteren in het bespreekbaar maken van zijn of haar kwaliteiten, situatie en mogelijkheden?
 3. Hoe kun je een medewerker ondersteunen bij het maken en uitvoeren van zijn of haar eigen inzetbaarheidsplan?
 4. Hoe kun je dialoog- en gesprekstechnieken inzetten in gesprek met een medewerker?

 
Aan de ene kant wordt medewerkers inzichten aangereikt, waarmee zij zich bewust worden van hun kwaliteiten, persoonlijke situatie en mogelijkheden (eigen regie). Door dit in een groep te doen, ontstaat bij de medewerkers veel herkenning (“ik ben niet de enige”). Aan de andere kant wordt een omgeving gecreëerd, waarin deze thema’s met de leidinggevende besproken kunnen worden (in dialoog).
 
432 deelnemers en nog veel meer nieuwe inzichten
 Volgens Gerda is het de kunst om medewerkers te verleiden om in beweging te komen. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Inmiddels plukken steeds meer medewerkers hier de vruchten van. In de drie jaar dat Azora het programma aanbiedt, hebben er al meer dan 432 medewerkers meegedaan.
Een greep uit de reacties:
 

 • “Ze hebben me laten zien waar ik sta in mijn leven en wat ik voor de toekomst wil.”
 • “Ze laten je inzien dat communicatie heel belangrijk is en dat je niet moet invullen of denken voor een ander.”
 • “Ik heb meer inzicht in mijn eigen situatie, over waarom en hoe ik dingen doe of juist niet.”
 • “Inzicht dat je ook fouten mag en kan maken, dat niets goed of fout is.”
 • “Ik heb ontdekt dat ik wel degelijk invloed heb op de processen die op de afdeling spelen; ik moet me niet terughoudend opstellen, maar actie ondernemen.”
 • “Ik weet nu wat mijn sterke, maar ook wat mijn zwakke punten zijn.”
 • “Ik ben tot concreet denken gezet en heb de tools ontvangen om daadwerkelijk tot actie te komen.”
 • “Ik heb geleerd hoe ik gebruik kan maken van mijn collega’s door oog te hebben voor hun talenten.”
 • “Dat je vaker kan kijken hoe je zelf in het leven staat en dat je er zelf veel aan kan doen om alles prettiger te maken. Maar je kunt ook aan een ander vragen je te helpen, al is het maar door met elkaar te praten.”

 

 
Bekijk Azora door de ogen van…
Jacqueline, die al tien jaar bij Azora werkt. Na afloop van het programma besluit ze haar werksituatie te bespreken met haar leidinggevende: “Ik had zulke rare tijden. Ik was altijd aan het werk, zo voelde het. Toen ben ik op mijn leidinggevende afgestapt en hebben we daar samen verandering in gebracht.” 
 
Kijk mee met:
Jacqueline, medewerker
Linda, leidinggevende
Jessica, P&O-adviseur & trainer
Gerda, organisatieadviseur & trainer
 
Het geheim?
 Medewerkers beoordelen de workshops gemiddeld met het cijfer ‘een ruime acht’. De persoonlijke verhalen, herkenning bij elkaar en de ruime aandacht hiervoor tijdens de workshops, spelen hierin een belangrijke rol. Geregeld wordt scepsis bij aanvang van de workshops omgebogen tot enthousiasme en het doen van aanbevelingen bij collega’s (mond-tot-mondreclame). Er komen geregeld nieuwe aanmeldingen, ook voor open groepen.
 
Inmiddels is het programma voor medewerkers bij Azora geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. Wat maakt dit programma nu tot een succes?
 

 • De opbouw van de workshops: bewustwording van eigenaarschap, eigen kracht, hulpbronnen en concreet maken.
 • Een sfeer van vertrouwen creëren waardoor medewerkers hun persoonlijk verhaal durven delen (onder meer door eigen voorbeelden benoemen).
 • Veel ruimte geven aan wat er gebeurt in de groep en het programma hieraan ondergeschikt laten zijn.
 • De focus op plezier in zowel werk als privé: ook in privé kan je je accu weer opladen door leuke dingen te doen waar je energie van krijgt.
 • Het thema Duurzame Inzetbaarheid is onderdeel van het jaargesprek (HR-cyclus).

 
Nóg een resultaat
 

 
Azora wordt genomineerd voor de Kroon op het Werk Prijs. Hoewel Azora de prijs niet wint, valt de aandacht en erkenning in goede aarde. Zoals Azora zegt: “Wij zijn hartstikke trots op deze nominatie!”
 
Wil jij ook werk maken van duurzame inzetbaarheid?
 
“Veel werkgevers aarzelen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Ze weten soms niet waar ze moeten beginnen of gaan als vanouds ‘verzuim bestrijden’. Vraag je eens af wat je ervan weerhoudt te werken aan preventie en hoe je eraan kunt bijdragen dat jouw mensen langer met plezier kunnen doorwerken. Wie wil dat nou niet? Voorkomen is immers beter dan genezen. En het kan, ook in de zorgsector,” aldus Wouter van Ginkel, Directeur Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI).
 
Kans Kwadraat is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). Via dit platform delen we ervaringen met collega’s en maken we gebruik van de volgende instrumenten:
 

 • Duurzame inzetbaarheidsindeX voor medewerkers
 • Organisatie scan
 • Leidinggevenden scan
 • Kosten baten tool Duurzame Inzetbaarheid

 
Dit is jouw Kans2
Gerda Welleweerd is organisatieadviseur en heeft ruim 15 jaar ervaring in HR-beleid, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Vanuit Kans Kwadraat verzorgt zij trajecten rondom duurzame inzetbaarheid.
 
Wil jij ook werken aan duurzame inzetbaarheid? En wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?
 
Neem contact met ons op:
Tel: (030) 878 48 81
Email: info@kanskwadraat.nl

 
————————————————————————————————————————————————————–
 
Bronnen

 1. Azora (2017). Geraadpleegd op 18 september 2017, van azora.nl
 2. Azora (2017). Geraadpleegd op 9 oktober 2017, van https://www.azora.nl/resources/uploads/bestanden/Folders-Brochures/Azora_corporatebrochure_web.pdf
 3. Beste Werkgevers, door Effectory en Intermediair (z.d.). Geraadpleegd op 2 oktober 2017, van https://www.beste-werkgevers.nl/beste-werkgevers/2015-plus1000/azora/
 4. Movisie (2013). Geraadpleegd op 10 oktober 2017, van http://docplayer.nl/8375-Methoden-en-instrumenten-zelfregie-voor-ondersteuning-van-mensen-in-kwetsbare-situaties.html
 5. NPDI (z.d.). Geraadpleegd op 20 september, van https://www.npdi.nl/duurzame-inzetbaarheid
 6. Regio 8 (2016). Geraadpleegd op 2 oktober 2017, van http://www.regio8.nl/azora-is-de-beste-werkgever-van-gelderland/nieuws/item?831731
 7. Welleweerd, G. (2015). Pilotprogramma duurzame inzetbaarheid: 2014 – 2015. Uitgave: Azora, Terborg.
 8. Wikipedia (2017). Geraadpleegd op 2 oktober 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Noaberschap