Donderdag 31 januari vond de eerste Masterclass Duurzame Inzetbaarheid Industrie plaats met als thema ‘Iedere vakkracht is hard nodig’ bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Een dag waarop het delen van best practices met elkaar centraal stond. De masterclass was zo goed als uitverkocht en 25 verschillende organisaties met totaal 50 leergierige en actieve deelnemers zijn samen aan de slag gegaan.

In deze masterclass kwam de urgentie van het leren duidelijk naar voren, met name de digitalisering in de productie vergt nieuwe kennis en vaardigheden. Zo pleitte Egbert-Jan Sol (Smart Industry) voor een werkweek die bestaat uit 4 dagen werken en 1 dag leren. Dit werd onderstreept door Hans Sliepenbeek (VAPRO) en Hoogheemraadschap HHNK die toelichtten hoe zij werken aan samen leren.mToch blijft het moeizaam omdat vaak de productie nog altijd prioriteit krijgt. Dat de komst van visuele technieken het leren doelmatiger kan maken liet Jorn Vroegh (Nutricia) zien aan de hand van de ervaringen met de Poka app. Naast de industrie zelf spelen ook overheid en onderwijs een rol en Huub Kleinkrouweler (Flowcenter of Excellence) liet zien hoe bedrijfsleven en onderwijs innovaties samen naar de werkvloer brengen.

Jeroen Kluytmans (DSM) vertelde over pilots bij DSM, waaruit bleek dat puur het aanbieden en faciliteren van programma’s niet tot gevolg heeft dat medewerkers aan hun eigen ontwikkeling werken. Een continue dialoog met leidinggevende is cruciaal, dit werd bevestigd door Jos Sanders (HAN) die aan de hand van een model uitlegde dat actief (bege)leiderschap nodig is om medewerkers te laten leren tijdens het werk. Een aspect dat meer aandacht moet krijgen.

De best practices die gedeeld zijn hebben de deelnemersMasterclass Duurzame Inzetbaarheid Industrie geïnspireerd. Zij hebben alle kans gekregen om in verdiepende werksessies te onderzoeken welke vertaal slag er voor hun eigen bedrijf gemaakt kan worden. Er was een feest van herkenning en veel inspiratie, waarbij de werksessies tot veel praktische ideeën geleid hebben om in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. De opzet van de masterclass was zeer geslaagd, met name doordat de meeste bedrijven vertegenwoordigd werden door zowel HR als productie en er veel tijd was om van elkaar te leren. Op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers krijgt deze masterclass een vervolg. De masterclass werd mede mogelijk gemaakt door Duurzame Inzetbaarheid Katalysator, DIwerkt en NPDI; en ondersteund door VAPRO, DSM, Smart Industry en VNCI.

Werkweek van de toekomst