Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van elke onderneming. Met mensen verdient het bedrijf zijn geld. Dus is investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers investeren in duurzame inzetbaarheid. Want medewerkers die gezond, flexibel en betrokken zijn, zijn meer tevreden en productiever. Daar heeft de organisatie langer wat aan. Maar hoeveel leveren al die investeringen in de werknemers nu echt op?

Dat is een van die berucht-lastige vragen die HR toch regelmatig opnieuw krijgt voorgeschoteld van het management. Samen met vragen als ‘Hoe kan het dat de uitstroom zo hoog is?’ en ‘Hoe kan het dat mijn ziekteverzuim zo oploopt?’. Vragen waarop niet altijd adequaat een antwoord gegeven kan worden. In elk geval schudt u het niet direct uit uw mouw.

Meetlat

Gelukkig zijn er diverse meetlatten waarlangs u uw inspanningen voor een gezonder en gelukkiger medewerkersbestand kunt leggen. Zoals het Manifest Duurzame Inzetbaarheid uit 2012. Dat onderscheidt vier succesfactoren die zorgen voor de maximale opbrengst van duurzame inzetbaarheid.

1} Betrokkenheid

Wie meer eigen ruimte en verantwoordelijkheid krijgt om zijn vakmanschap uit te oefenen is beter gemotiveerd voor zijn dagelijkse werk. Juist omdat hij en zij sterker het idee heeft een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie. Mensen die hun werk als zinvol zien en plezier hebben in hun werk, leveren beteren prestaties en zijn minder vaak ziek.

2} Organisatie

De onderneming moet al het werk goed organiseren. Leidinggevenden moeten hun mensen optimaal ondersteunen, zodat zij de best mogelijke prestatie kunnen leveren.op welk knopje u precies moet drukken, verschil per werknemer. Maar de meeste mensen zullen zich beter ontwikkelen als zij daarvoor de ruimte krijgen. Managers moeten leren loslaten en de hiërarchie minder toepassen. Ook als ze daardoor regelmatig met klamme en jeukende handjes langs de kant staan.

3} Gezondheid

De basis van alle duurzame inzet is een gezonde medewerker. Met een goede gezondheid zullen medewerkers beter in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren. De onderneming kan de medewerkers bewust maken van het belang van een goede gezondheid en een gezondere levensstijl. Er moet tijd zijn om te herstellen en de werk-privé-balans moet in evenwicht zijn. Dat kan met programma’s die de gezondheid bevorderen, zoals stoppen met roken, fitness, of diëten.

4} Ontwikkeling

Medewerkers zijn het meest productief als ze op het juiste niveau aan het werk zijn, en daarbij met enige regelmaat dat knijpende gevoel hebben dat ze een stapje extra moeten doen. Kunnen doen ook, omdat ze het doel van die extra inspanningen kunnen zien en ze dat leuk, interessant of spannend lijkt. Zo houden ze hun werk langer vol, en worden ze waardevoller voor de onderneming. De organisatie moet die persoonlijke ontwikkeling van harte aanmoedigen, en op alle denkbare manieren mogelijk maken. Bureaucratische en functionele schotten moet u afbreken. Alleen door ontwikkeling blijven we langer ‘aan de gang’.

En dan nu: klinkende munten!

Klinkt goed, deze uitgangspunten voor duurzamer inzetbaarheid. Maar je kunt er nog altijd geen berekening mee maken. TNO en NPDI hebben een rekentool ontwikkeld die u direct inzicht geeft (in keiharde euro’s) wat duurzame inzetbaarheid in een bedrijf oplevert. Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De tool maakt gebruik van unieke referentiedata over duurzame inzetbaarheid afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgeversenquête Arbeid (WEA), die TNO samen met het CBS beheert. De tool wordt jaarlijks ge-update met deze data. Tijdens het Congres Over Duurzame Inzetbaarheid op 31 mei aanstaande vertelt Guido Welter u alles over het gebruik van deze tool.


31 mei 2017 | Congres Over Duurzame Inzetbaarheid
Ook in 2018 staat Duurzame Inzetbaarheid hoog op de HR-agenda. Uit onderzoek blijkt echter dat de implementatie van DI voor veel organisaties complex is. De 10e editie van het congres Over Duurzame Inzetbaarheid van PW. helpt HR-professionals daarom met het implementeren van een toekomstbestendig duurzaam beleid. Aan de hand van theorie, best practices en workshops door de kenners op het gebied van duurzame inzetbaarheid.