NPDI netwerkbijeenkomst

18 maart 13.00 -17.00 uur

Achmea Zeist
Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Parkeren?
Lees dan de tips in deze pdf download!
routebeschrijving

Deze netwerkbijeenkomst draait om de misschien grootste uitdaging van deze tijd voor werkenden. Mentaal sterk in het werk (blijven) staan, met alle uitdagingen die werk en het leven ons elke dag bieden.

We zullen daarbij ook op specifieke doelgroepen zoals young professionals en starters inzoomen in de drie inleidingen. EN in twee workshops interactief hiermee aan de slag gaan.

Naast de inhoudelijke content hebben we ook nog een aantal verrassingen paraat voor de deelnemers (de eerste vindt je al in de nieuwsbrief van 22.02.24 en over de anderen binnenkort meer want deadlinewerk😉).

1e inleiding

Christiaan Vinkers is Psychatrist and Full Professor “Stress and Resilience in Psychiatry” at Amsterdam UMC en misschien ken je hem van zijn boek In de ban van burn-out dat veel stof onder professionals heeft doen opwaaien? Kort door de bocht schrijft hij over het meten van burn-out:
“De wetenschappelijke basis ervan is wankel: het is slecht meetbaar, niet betrouwbaar vast te stellen en bovendien zijn er weinig bewezen werkzame behandelingen.”

Wij zijn heel blij een van de meest gevraagde sprekers op dit gebied te gast te hebben. Christiaan gaat het in zijn inleiding hebben over o.a.

  1. burn-out als niet (goed) meetbaar fenomeen/ziekte,
  2. de rol van werkgevers bij stress op en buiten de werkvloer en
  3. de mentale uitdagen voor de aanstormende generatie(s) op de werkvloer (en daarbuiten).

2e inleiding en workshop

TNO ontwikkelde de employee journey van mentaal welzijn om de complexe wisselwerking tussen het individu en de (werk)omgeving in kaart te brengen.
Riële Nij Bijvank, adviseur Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis, neemt ons mee in het door haar in 2023 toegepaste praktijkonderzoek en resultaten van vrouwelijke medewerkers in het onderwijs.

De (werkgevers)vragen: ‘Help ons beter te snappen Ă©n te voorspellen wanneer medewerkers mentaal onder druk komen te staan’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat werk bijdraagt aan mentaal welzijn en niet uitputtend is?’ staan hierbij vaak centraal.

Riëlle stelt in haar inleiding (en workshop) een drietal zaken centraal bij een aanpak voor mentaal welzijn.

Lees verder

Dat we:

  1. een beter begrip krijgen over de interactie tussen individu en omgeving en de dominante patronen daarin,
  2. begrijpen onder welke omstandigheden mentale druk toeneemt en welke kritische factoren de druppel zijn voor uitval,
  3. een lerende multidisciplinaire aanpak hanteren waarin kennis van binnen en buiten de organisatie beter benut wordt.

3e inleiding en workshop

Anita Eggink, leidinggevende trainees van het Rijkstraineeprogramma EZK en LNV en Teresa dos Santos, trainee, gaan ons in hun inleiding en workshop een inkijk geven in de uitdagingen voor organisaties en de starters en young professionals die nu in deze organisaties hun weg en werkgeluk zoeken.

Herken je onderstaande?

‘Als leidinggevende van millennials is het belangrijk om geen traditionele manager te zijn die taken uitdeelt en controleert of het werk gedaan is. De ideale manager van deze generatie is namelijk niet dirigerend, maar gidsend. Dit leiderschap is ondersteunend. Er is dan ook minder behoefte aan controle, en temeer aan vertrouwen’.

‘Zolang het werk interessant is en groeimogelijkheden biedt, is de millennial geboeid’.

Hoe gaan jij en/of je klantorganisaties inspelen hierop?

Scherp je geest en meld je nog snel aan voor 18 maart!

Aanmeldformulier Netwerkevent (18 maart 2024)

Persoonsgegevens deelnemer
Naam(Vereist)
NPDI Partner?(Vereist)
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Bevestiging niet ontvangen? Controleer uw spambox