Kroon op het Werk prijs 2018 naar Hago Next

Kroon op het Werk prijs 2018 naar Hago Next

Op 25 september2018 is de 18e Kroon op het Werk prijs 2018 door Staatssecretaris Tamara van Ark van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgereikt aan Hago Next tijdens het Vitality Expert Event te Bunnik. De

Kroon op het Werk prijs is bestemd voor organisaties die zich positief onderscheiden in het bevorderen van

de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

 

Hago Next toont lef in de schoonmaaksector met hun innovatieve aanpak van overdag schoonmaken en is een

voorbeeld voor andere bedrijven. De medewerkers voelen zich gerespecteerde collega’s. Hago Next zorgt voor

betekenisvolwerk. Door ook ander werk te doen bij de klant kunnen de medewerkers langer, gezonder en met

plezier werken. Hago Next voert 9+ gesprekken met medewerkers. “Samen met de medewerkers willen we

een rapportcijfer 9 of meer halen, aldus directeur Roy Ploum”.

 

Afvallers

Het winnen van de Kroon op het Werk prijs was ook dit jaar niet eenvoudig. Om de prijs te winnen moest Hago

Next de jury overtuigen nog duurzamer te zijn dan de andere genomineerden, ’s-Heerenloo, Vanderlande en

Robidus. Ieder bedrijf had zo zijn eigen unieke manier van werken. Oog voor de gezondheid en plezier in het

werk van de medewerker was bij eenieder aanwezig.

 

 

Jury

De jury bestond uit vertegenwoordigers van organisaties die een actieve rol hebben bij duurzame inzetbaarheid

binnen ondernemingen:

✓ Richard Weurding, juryvoorzitter en directeur Verbond van Verzekeraars

✓ Eelco Tasma, beleidsadviseur FNV

✓ Gerard Groten, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN

✓ Paulien Bongers, hoogleraar Universitair Medisch Centrum VU en Innovatie directeur Arbeid TNO

✓ Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar strategisch HRM, i.h.b. Vitaliteitsmanagent aan de Open

Universiteit en senior-consultant bij Loyalis Kennis & Consult.

✓ Bart Drewes, Winnaar 2014, Secretaris Gemeente Bronckhorst

✓ Jurre Pelikaan, Winnaar 2016 en HR adviseur van Carglass

✓ Daphne Hotappel, Winnaar 2017, directeur van de Conservator Group

✓ Jurysecretaris Wouter van Ginkel, directeur NPDI.

✓ Het vooronderzoek is gedaan door Linda Koopmans van TNO.