KOSTEN BATEN TOOL
DUURZAME INZETBAARHEID

 

Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op? En wat kost het als je medewerkers niet fit zijn? Welk beleid is effectief en levert het meest op? De Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid maakt duidelijk welke besparing mogelijk is in jouw organisatie.

Hoeveel productiviteitsverspilling door verminderde inzetbaarheid?

Situatieschets

Is er in jouw organisatie sprake van:

 • Minder gezonde medewerkers
 • Minder gemotiveerde medewerkers
 • Verouderde kennis & vaardigheden
 • Verstoorde werk-privé balans?

 

 

Resultaat

 • Minder productieve medewerkers
 • Productiviteitsverspilling organisatie
 • Kwetsbaardere, minder inzetbare medewerkers
 • Een ongezonder werkklimaat en meer verzuim

 

Hoe duurzaam inzetbaar en productief zijn de medewerkers?

De Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid onderzoekt de huidige status van je organisatie. Waar is winst te behalen voor je medewerkers en kan productiviteitsverspilling gereduceerd worden. (financieel)? Maak onderbouwde keuzes en profiteer van een gezond bedrijf met gezonde, gemotiveerde en productieve(re) medewerkers. Nu en in de toekomst.

Wat levert een effectief DI beleid op?

 

Situatieschets

Is er in jouw organisatie sprake van:

 • Een effectieve dialoog over inzetbaarheid
 • Goed functionerende leidinggevende
 • Opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Gezondheids-/vitaliteitsbeleid
 • Ruimte voor zorgtaken?

 

Resultaat

 • Duurzaam ingezette en inzetbare medewerkers
 • Reductie van productiviteitsverspilling
 • Minder uitval en verzuim

 

 

Advies

De Kosten Baten tool maakt duidelijk waar je organisatie mogelijkheden heeft om haar duurzame inzetbaarheidsbeleid te verbeteren. Zo bepaal je onderbouwd en doelgericht je prioriteiten, strategie en beleidsmaatregelen.

 

 

Stress & stresspreventie

 

Stress op de werkvloer is een actueel en belangrijk inzetbaarheidsthema. Daarom hebben VUmc, TNO, Tranzo, Trimbos en de Hogeschool Arnhem Nijmegen 4 jaar onderzoek gedaan naar de aanpak van stress, onder de naam Stressprevention@Work. Want medewerkers die goed kunnen omgaan met stress blijven gezonder en dus inzetbaar. Ook de organisatie blijft gezonder en flexibeler. Stressprevention@Work heeft een mooie set aan middelen en instrumenten opgeleverd die je op het NP-DI plein terugvindt.

Code

Duurzame Inzetbaarheid

organisaties

 

Hoe maak je van je organisatie een duurzaam inzetbare organisatie? NPDI biedt je een concrete richtlijn hoe je werk kunt maken van duurzame inzetbaarheid, op organisatie- en medewerkersniveau. Aan de slag!

 Code

Duurzame Inzetbaarheid

Sociale Partners

 

Hoe kunnen Sociale Partners bijdragen aan duurzame inzetbaarheid? NPDI biedt je een concrete richtlijn hoe deze partners samen werk kunnen maken van duurzame inzetbaarheid, op organisatie- en medewerkersniveau. Aan de slag!