Schiphol GroupSchiphol Group (1.750 medewerkers) heeft een vitaliteitsprogramma en een budget per medewerker. Wat opvalt is dat ze in de cao een functieverblijftijd van 5 tot 7 jaar hebben kunnen regelen. Dat is bijzonder. Het zorgt voor een stevige hefboom als het gaat om mobiliteit en vitaliteit. Dat is niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor het bedrijf als geheel van belang. Schiphol zit in een sterk concurrentiële omgeving en veel medewerkers zijn er sterk van doordrongen dat ze echt goed hun best moeten doen, scherp moeten zijn om ook in de toekomst als Schiphol te kunnen blijven wat zij nu zijn.  Een mooi voorbeeld is de brandweer op Schiphol waar een leidinggevende een stapje terug deed zonder dat dat tot problemen leidde, om de organisatie en zichzelf ruimte te geven.  Het verzuim bij de brandweer is 3% terwijl dit landelijk zo’n 10 – 12% is. Er zijn veel structuren om het beleid goed te regelen en er wordt goed gemonitord. Schiphol is nog wel vrij kort bezig en effecten moeten zich nog verder uitkristalliseren. Uit de praktijk

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'

'‘Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema’s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan.’'

'‘Samen bereiken we meer. Ik zie in het netwerk een uitstekende manier om duurzame inzetbaarheid integraal te benaderen. Ik zie ook dat organisaties daaraan behoefte hebben.’'