Enexis

Enexis maakt van duurzame inzetbaarheid haar basisprincipe

‘Ontwikkelen wordt steeds meer ervaren als onderdeel van het werk’   

Een veranderende (arbeids)markt noopte Enexis ertoe goed na te denken over een duurzame omgang met het eigen personeel. `We kijken met onze medewerkers vooruit.`   

Het zijn tijden van grote veranderingen voor Enexis. De netwerkbeheerder, met 4.300 medewerkers verspreid over vestigingen in Noord-, Zuid- en Oost-Nederland, heeft te maken met een flink aantal uitdagingen. Het personeelsbestand vergrijst en er moet langer worden doorgewerkt. Technologische ontwikkelingen veranderen de energiesector ingrijpend, onder andere door decentrale opwek van energie en de toepassing van ICT in de netten. En daarmee verandert ook de aard van het werk van medewerkers. Toenemende automatisering, digitalisering en afname van het administratieve werk zijn een aantal van de ontwikkelingen waar medewerkers mee te maken krijgen.   

Pionieren 
Bij zo`n veranderende werkomgeving horen nieuwe basisprincipes. Duurzame inzetbaarheid is het sleutelwoord. Het doel: ervoor zorgen dat iedereen gezond en met plezier kan blijven presteren tot zijn of haar 67ste. In plaats van bij een consultant of ander extern bureau te rade te gaan, sloegen de managers van Enexis zelf aan het pionieren. `Twee jaar geleden kwam duurzame inzetbaarheid op de agenda, maar we wisten niet meteen wat we ermee aan moesten,’ blikt programmamanager Robine de Koff terug. ‘Met een kleine vijfentwintig managers en specialisten hebben we daarom de handschoen opgepakt. We zijn gaan pionieren: klein beginnen, met de werkvloer, uitproberen en al doende leren. Vanuit intrinsieke motivatie. Samen concludeerden we dat duurzame inzetbaarheid voor Enexis onder meer betekent dat de gezondheid van werknemers voorop staat, dat leidinggevenden een cruciale rol hebben en dat werknemers zelf de regie over hun eigen inzetbaarheid moeten voeren. Van doorslaggevend belang is ook een goede communicatie over het onderwerp duurzame inzetbaarheid.’   

Olievlek 
De implementatie verliep als een olievlek. De Koff: ‘We zijn er steeds vanuit gegaan dat we met elkaar een beweging creëren, in plaats van alleen een programma draaien.` Via een kleine groep pioniers werden de ideeën verspreid door de hele organisatie. Duurzame inzetbaarheid is bij Enexis een kwestie van hele concrete ingrepen. Er werden praktische instrumenten ontwikkeld, zoals een inzetbaarheidsscan van TNO, intervisie voor leidinggevenden, workshops om het goede gesprek te voeren. Fietswerkplekken om beweging bij kantoormedewerkers te stimuleren Voor monteurs kwam er een schep op maat. Door een schep die past bij lengte van de medewerker en type werkzaamheden wordt de rug ontzien en rugklachten verminderd.   

Dynamiek 
De focus op en aandacht voor duurzame inzetbaarheid leidde tot een cultuuromslag. Van een organisatie waar je achterover leunt en voor je wordt gezorgd verandert Enexis in een organisatie waar het normaal is om te werken aan je vakmanschap en inzetbaarheid. ‘Ontwikkelen wordt steeds meer ervaren als onderdeel van het werk’ zegt De Koff, ‘en daarbij is veel mogelijk. Natuurlijk kun je een training doen. Maar we denken breder: snuffelstages bij andere afdelingen, training on the job, een tijdelijke klus buiten je functie om. Na ruim een jaar hebben we al enorm veel bereikt en we gaan door op de ingeslagen weg.’   

Geïntegreerde aanpak 
Enexis hanteert een geïntegreerde aanpak. Ook op andere beleidsvlakken wordt gewerkt vanuit het principe van duurzame inzetbaarheid. Er is een Ontwikkelplein gelanceerd: een online platform waarmee medewerkers zelf aan de slag kunnen met hun ontwikkeling. Er worden gratis testen aangeboden die inzicht geven in wat zij willen en kunnen, er zijn hulpmiddelen om een vervolgstap te bepalen, een uitgebreide database met vacatures etc. Er is een mogelijkheid tot loopbaanadvies voor elke medewerker. Ook de beoordelingscyclus is in lijn gebracht en biedt volop ruimte voor ontwikkelafspraken tussen medewerker en leidinggevende. Enexis kiest er in samenspraak met de vakbonden bovendien voor het vigerende sociaal plan niet te verlengen. In plaats daarvan is beleid ontwikkeld om ver vooruit te kijken en bij reorganisaties met dreigende boventalligheid vroegtijdig in actie te komen. Betrokken medewerkers krijgen nog meer mogelijkheden en begeleiding op weg naar een andere baan. Enexis’ ambitie is dat over tien jaar iedereen duurzaam inzetbaar is en boventalligheid niet meer voorkomt.

Robine de Koff
robine.de.koff@enexis.nl


Uit de praktijk

'‘Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij.’'

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'