Carglass
Carglass (400 medewerkers) had in 2010 nog 1300 medewerkers! Het heeft een enorme transformatie moeten doormaken, maar heeft ondanks die beweging een hele sterke band en betrokkenheid weten te creëren met de medewerkers. Veel decentrale vestigingen wat di beleid moeilijker maakt. Het bedrijf werkt met het Carglass Vitaal programma voor de persoonlijke ontwikkeling en heeft een eigen cao. Wat opvalt is de hoge participatie van 84% aan dit programma. Ook een heel goed initiatief was het omzetten van de leeftijdsdagen in blokken voor persoonlijke ontwikkeling, een persoonlijk budget van €1.500 en een intensieve begeleiding van één op de 12 medewerkers door teamcoaches. Er is ruimte voor beleid van onderaf zoals  een niet roken programma dat daardoor erg effectief is. 


Uit de praktijk

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'

'Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben, zodat ik er echt achter kan staan en geen ‘gebakken lucht’ verkoop.’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'