Aansluiten

Aansluiten als partner

Als partner van het NPDI brengt u uw eigen expertise in. Juist de diversiteit aan expertise maakt dat wij bedrijven kunnen ondersteunen bij hun strategie, analyse en implementatie. Maar ook bij uiteenlopende thema’s, zoals gezondheid, mobiliteit en schuldhulpverlening. We vinden het belangrijk dat partners onze kernwaarden steunen. Open innovatie staat centraal.

Bij uw dienstverlening kunt u gebruik maken van ons instrumentarium, maar u kunt ook uw eigen producten en diensten inbrengen. Het mooiste is als u samen met onze andere adviseurs en kenniscentra komt tot nieuwe aanpakken.

Kennis delen

Als lid van het NPDI netwerk kunt u deelnemen aan bijeenkomsten waar we wetenschap en praktijk met elkaar verbinden. Bekijk de agenda voor de komende bijeenkomsten.

Kosten

Lid worden van het netwerk kost € 995 ex. BTW voor bedrijven of €495 ex. BTW voor zelfstandigen. Het gebruik van onze producten en diensten gebeurt op basis van licenties.

Aanmelden kan hier.

Monitoring

Monitoring en kwaliteitsbewaking vinden wij belangrijk. We vormen met elkaar het visitekaartje van het NPDI. Daarom monitort TNO onze activiteiten. Niet alleen om de kwaliteit te bewaken maar ook om kennisbehoefte te signaleren en van ervaringen te leren. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over aansluiten als partner? Neem dan contact op met Wouter van Ginkel via 088 8665249 of info@npdi.nl.


Uit de praktijk

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'

'‘Met het Nationaal Inzetbaarheidsplan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven.'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'