Partners

Expertise in de volle breedte

De partners van het NPDI hebben verschillende expertises. Gezamenlijk dekken zij de hele keten van strategie, analyse en implementatie. Ze kunnen u helpen problemen op te lossen en ondersteunen u op alle gebieden die met duurzame inzetbaarheid te maken hebben.

Bij werknemers kan het gaan om:
- Het bevorderen van gezondheid en energie;
- Vakkennis en vaardigheden;
- Motivatie en betrokkenheid;
- Werk-privébalans. 

Bij werkgevers kan het gaan om:
- Het bevorderen van goede  arbeidsomstandigheden;
- Gezondheid;
- Leeftijd en loopbaanpaden;
- Leiderschap;
- Organisatiecultuur en arbeidsvoorwaarden. 

Bij zowel werkgever als werknemer moet het resultaat van onze ondersteuning concreet zichtbaar worden: financieel, in imago, in het functioneren en bij de ontwikkeling.

Hier staan de partners van het NPDI


Uit de praktijk

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'

'Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben, zodat ik er echt achter kan staan en geen ‘gebakken lucht’ verkoop.’'

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'