Partners

Expertise in de volle breedte

De partners van het NPDI hebben verschillende expertises. Gezamenlijk dekken zij de hele keten van strategie, analyse en implementatie. Ze kunnen u helpen problemen op te lossen en ondersteunen u op alle gebieden die met duurzame inzetbaarheid te maken hebben.

Bij werknemers kan het gaan om:
- Het bevorderen van gezondheid en energie;
- Vakkennis en vaardigheden;
- Motivatie en betrokkenheid;
- Werk-privébalans. 

Bij werkgevers kan het gaan om:
- Het bevorderen van goede  arbeidsomstandigheden;
- Gezondheid;
- Leeftijd en loopbaanpaden;
- Leiderschap;
- Organisatiecultuur en arbeidsvoorwaarden. 

Bij zowel werkgever als werknemer moet het resultaat van onze ondersteuning concreet zichtbaar worden: financieel, in imago, in het functioneren en bij de ontwikkeling.

Hier staan de partners van het NPDI


Uit de praktijk

'‘Samen bereiken we meer. Ik zie in het netwerk een uitstekende manier om duurzame inzetbaarheid integraal te benaderen. Ik zie ook dat organisaties daaraan behoefte hebben.’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'

'‘Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema’s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan.’'