Publicaties

 • 15-12-2016Richting is opzoek naar enthousiaste Vitaliteitadviseurs

  Richting gaat voor een optimale inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties voor nu en in de toekomst (duurzame inzetbaarheid). Dit betekent dat bij arbeidsongeschiktheid de snelste weg naar terugkeer in het werk wordt gerealiseerd, maar ook dat we juist voorkomen dat medewerkers uitvallen. Een belangrijk onderdeel hierbij is het Preventief Medisch Onderzoek. Tijdens dit onderzoek komen alle aspecten die te maken hebben met vitaliteit en een goede inzetbaarheid aan de orde. Deze onderzoeken
  worden uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever of op de locatie van Richting. Gezien de grote vraag willen wij ons team graag versterken met meerdere Vitaliteitsadviseurs.

  Rol Vitaliteitadviseur

  De Vitaliteitsadviseur van Richting heeft een belangrijke rol, aangezien de nadruk ligt op preventie. De focus ligt op het verbeteren van de vitaliteit, gezondheid en (duurzame) inzetbaarheid van de medewerkers. Als Vitaliteitsadviseur ben je landelijk inzetbaar en daardoor bereid om in een grote regio te werken.

  Lees meer

  lees verder
 • 07-11-2016Nieuwe kosten-baten tool bespaart bedrijven kosten en bevordert duurzame inzet medewerkers

  Nieuwe kosten-baten tool bespaart bedrijven kosten en bevordert duurzame inzet medewerkers   Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar. De eerste ervaringen met bedrijven zijn zeer positief.  

  Businesscase op basis van actuele data
  Met de geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool, kunnen bedrijven en adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren en neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd.  

  Dit is in de eerste plaats van groot belang voor bedrijven en hun werknemers, maar zeker ook voor de Nederlandse economie. Gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen ervoor dat meer mensen nu en in toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn.  

  Verantwoorde investeringsbeslissingen
  Met deze tool kunnen (HR)adviseurs, in gesprek met interne of externe klanten, tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen als het gaat om maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. De tool maakt gebruik van unieke referentiedata over duurzame inzetbaarheid afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgeversenquête Arbeid (WEA), die TNO samen met het CBS beheert. De tool wordt tweejaarlijks ge-update met deze data.    

  De KOBA-DI tool is per direct beschikbaar voor bedrijven en voor adviseurs die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het NPDI.  Het NPDI is het platform voor adviseurs en bedrijven die door samenwerking en uitwisseling de kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid versterken en vergroten. TNO is kennispartner van het NPDI.   


  Meer informatie vindt u op   www.npdi.nl/kobaditool.  


  De KOBA-DI tool is mede mogelijke gemaakt door de NPDI partners: Aon, Down2Dutch, Enrgy, InGuide, Medicinfo, Mediwerk, Yelness en Zilveren Kruis raad & daad  lees verder
 • 26-09-2016Tool voor selectie juiste type arbodeskundige bij arbovragen

  Welk type arbodeskundige heb je nodig voor een specifieke arbovraag? Bij veel bedrijven ontbreekt de kennis om hier antwoord op te geven. inPreventie lanceert daarom de Arbodeskundige Hulp voor Preventiemedewerkers: een door TNO ontwikkelde tool waarmee in twee stappen duidelijk is welk type arbodeskundige een specifieke vraag kan beantwoorden. De Arbodeskundige Hulp is gratis beschikbaar via www.arbodeskundigen.inpreventie.nl.
   
  Onbekendheid arbodeskundigen
  Uit onderzoek van TNO uit 2015 naar de samenwerking tussen preventiemedewerkers en arbodeskundigen kwam duidelijk naar voren dat preventiemedewerkers lang niet altijd op de hoogte zijn welke verschillende arbodeskundigen er zijn en voor welke vragen je ze kunt inschakelen. Een arbeidshygiënist? Een arbeids- en organisatiedeskundige? Een ergocoach? Het zegt allemaal maar weinig. Met de Arbodeskundige Hulp voor Preventiemedewerkers beogen TNO en inPreventie preventiemedewerkers, ondernemers, managers, HR-medewerkers en OR-leden een stap verder te helpen naar goede hulp en expertise bij arbovraagstukken.
   
  Over inPreventie
  inPreventie is een platform en netwerk voor en door preventiemedewerkers en specialisten waarin brancheorganisaties, opleiders, uitgevers en belangenorganisaties oplossingen en middelen delen. inPreventie richt zich op het versterken van de preventietaak in organisaties en ondersteunt het werk van de preventiemedewerker door middel van gratis beschikbare informatie, hulpmiddelen en de mogelijkheid om vragen te stellen. www.inpreventie.nl

  lees verder
 • 11-09-2016Update NPDI partner- en netwerk bijeenkomst

  Partnerbijeenkomst

  Hans Spanjers en Goska Sixma
   presenteerden tijdens de partnerbijeenkomst deACTIEF netwerken waarin partners verbonden aan de Workstreams Zorg, Onderwijs, Geluk en Bevlogenheid, Gemeenten en Sociale Partners, samen met bedrijven gaan met het implementeren van DI. Waar mogelijk maken zij gebruik van de ESF-subsidie regelingen die dit najaar weer beschikbaar komen. De PowerPoint presentatie en ontwikkelde flyers komen zeer binnen kort beschikbaar voor partners die onder de vlag van de NPDI samen hun diensten aan O&O fondsen willen aanbieden 

  Martijn ten Bokum liet zien hoe Enrgy successen boekt met bedrijven door een combinatie van het gebruik van de DIX (werkvermogensmonitor),  de nieuwe TNO KostenBaten-tool DI en de ESF subsidieregeling voor bedrijven. Hij nodigde andere partners uit om daarbij samen te werken en kennis met Enrgy te delen. 

  Onder leiding van Jos Sanders en Rob Gründemann van TNO is een uitstekende start gemaakt over het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor de partners van het netwerk. Op de partnerbijeenkomst van december zetten we volgende stappen. 

  Dennis Lindeboom presenteerde de nieuwe organisatie achter het DI-portaal waar velen van de partners mee werken. Deze aanpak garandeert een effectieve, gebruiksvriendelijke aanpak waarbij de privacy van werkenden optimaal gegarandeerd wordt. Een voorwaarde waaraan steeds hogere eisen worden gesteld en die essentieel is voor bedrijven en hun adviseurs om m.b.v. digitaal instrumentarium te kunnen werken aan DI. De komende maanden maakt Dennis met alle partners die van het DI-portaal gebruik maken afspraken om de overgang naar de nieuwe situatie te bespreken. 

  Netwerkbijeenkomst

  Tijdens de Netwerkbijeenkomst heeft het bestuur haar visie gegeven op de toekomstige ontwikkeling van het NPDI naar een echt Nationaal en deskundig platform. Iedere netwerkbijeenkomst geeft het bestuur een update. 

  Jos Sanders van TNO presenteerde zijn proefschrift over het duurzaam inzetten van lager geschoolde werkenden. De presentatie werd enthousiast ontvangen. De bevindingen en conclusies zijn concreet en direct toepasbaar bij de inzet van lager geschoolde medewerkers. 

  Werksessies
  In vier werksessie werd stil gestaan bij: 

  `DI in ploegendienst: een integrale aanpak` door Hardy van der Ven, TNO.` 

  `Kanker op de werkvloer, wat te doen` door Willemijn van den Berg, KWF.` 

  `Discussie Master scriptie: DIX model getest` door Merle Niehe, Maastricht University.` 

  `Vitaal of fataal? Jij maakt het duurzame verschil! door Margriet Taams, Fit for Thought.`

  lees verder
 • 05-09-2016 Kroontje voor werkwijze Leger des Heils

  Het Leger des Heils Overijssel heeft een welverdiende `Kroon op het werk` gekregen. Jelle Weever van WEEVER bouw uit Kampen overhandigde de estafetteprijs voor duurzaam personeelsbeleid maandagmiddag 22 augustus aan John van Voorst tijdens een feestelijke bijeenkomst in het onderkomen van het Leger des Heils in Zwolle. 

  De kroontjesestafette is een aantal jaren geleden in het leven geroepen door het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Het NPDI hoopt hiermee een lans te breken voor het creëeren van een gezond en plezierig werkklimaat, waar mensen langdurig wel bij varen. "Steeds meer bedrijven zien hier de waarde van in en gaan ermee aan de slag", is de ervaring van voorzitter Joke Storm. 

  Een jaar geleden ontving WEEVER de trofee uit handen van wijnhandel/likeurstokerij Siebrand uit IJsselmuiden. Het persoonlijke en betrokken personeelsbeleid van het Kamper bouwbedrijf - wat zich onder meer uitbetaalt in betrokken personeel en weinig verloop - gaf daarbij de doorslag. "Nu is het onze beurt de prijs door te geven", aldus Jelle Weever. Daarvoor ging hij niet over een nacht ijs. "We hebben gekeken naar en gesproken met meerdere organisaties. De ongedwongenheid bij het Leger des Heils en de inzet voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt was ons al eerder opgevallen. Maar wat ons met name trof, was de volwaardige positie en respectvolle behandeling van vrijwilligers." 

  "Natuurlijk zijn we vereerd met deze prijs", reageert John van Voorst. "Wij zien al onze medewerkers, professionals en vrijwilligers, als ons bedrijfskapitaal. Met ons vrijwilligersbeleid willen wij mensen de kans geven de stap te zetten naar scholing of betaald werk. En deze prijs is voor ons weer een uitdaging om het nóg beter te doen." 

  lees verder
 • 04-07-2016Het blijvend rendement van ouder menselijk kapitaal

  De beroepsbevolking wordt ouder. Werknemers vergrijzen sneller dan zelfstandigen en in geen enkele sector slaat de veroudering zo genadeloos toe als in de ambtenarij. Maar ook de arbeidsparticipatie van vijftig- en zestigplussers stijgt. De praktijk bewijst dat duurzame inzetbaarheid van personeel geen illusie is. Het is wél een illusie te menen dat die inzetbaarheid van de ene op de andere dag beschikbaar is. Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) helpt bij het bedenken en implementeren van een strategie daarvoor.

  Lees meer...

  lees verder
 • 01-07-2016Stilstand is achteruitgang: inzicht in duurzame inzetbaarheid


  Organisaties richten zich meer dan ooit op de gezondheid van hun medewerkers. Door ontwikkelingen als de verhoogde pensioenleeftijd en de toenemende vergrijzing komt de gezondheid van medewerkers steeds hoger op de prioriteitenlijst te staan. Een gezonde medewerker voelt zich beter, en dit kan een positief effect op de prestaties van de organisatie hebben. Kenniscentrum Sport ziet mogelijkheden om deze prestaties te verbeteren door de gezondheid van de medewerker voorop te stellen. Sport en bewegen spelen hierbij een cruciale rol, want stilstand is achteruitgang. Dit artikel heeft als doel inzicht te verschaffen in de processen die zich binnen organisaties afspelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

  Lees meer...

  lees verder
 • 02-06-2016Vacature organisatieadviseur

  Basis & Beleid is een kleinschalig adviesbureau op het terrein vanarbeidsverhoudingen. Wij adviseren ondernemingsraden en sociale partnersbij reorganisaties, fusies en overnames en over HR-thema’s zoalsduurzame inzetbaarheid, werkdruk en arbeidsvoorwaarden.

  Wij zoeken een organisatieadviseur met ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid enHR-beleid én met gevoel voor arbeidsverhoudingen voor 32 uur per week.

  Lees meer...

  lees verder
 • 02-06-2016HR de aangewezen afdeling

  Verzuim om niet-medische redenen

  `HR IS DE AANGEWEZENAFDELING OM GOED TEANALYSEREN EN TEFACILITEREN`

  Zo`n 250 euro per zieke werknemer per dag. Dat kun je als werkgever verdienen bij het terugdringenvan ziekteverzuim. Met wat handige tips en trickskan HR veel geld besparen. En veel belangrijker:werknemers helpen zich weer goed te voelen.

  Lees meer...

  lees verder
 • 19-05-2016Week van de RI&E: oog voor uw werknemers

  Beroepsziekten, pesten op het werk en arbeidsongevallen: een preventieve aanpak voor veilig en gezond werken staan volop in de aandacht. Een belangrijk instrument om preventie op een structurele manier aan te pakken is de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). In de Week van de RI&E, die plaatsvindt van 13-17 juni, staat de RI&E centraal op de agenda. Tientallen brancheorganisaties, arbodiensten, opleiders en andere intermediairs bieden in deze week gratis workshops aan, opleidingen met korting en ondersteuning bij de uitvoering van de RI&E.
   
   
  Investeren in arbo = investeren in productiviteit
  Het thema ‘Oog voor uw werknemers’ gaat in op de verantwoordelijkheid van werkgevers om een gezonde en veilige werkplek te creëren samen met hun werknemers. Dit levert ondernemers voordelen op: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers en vergroten in veel gevallen de productiviteit. Denk aan een opgeruimde werkplaats, waardoor niet alleen ongevallen worden voorkomen, maar ook efficiënter wordt gewerkt. Of denk aan de effecten van een slecht binnenklimaat; uit verschillende onderzoeken blijkt dat een slecht binnenklimaat aanzienlijk productiviteitsverlies kan veroorzaken.
   
  Activiteiten Week van de RI&E
  Tijdens de Week van de RI&E worden tientallen activiteiten door heel Nederland georganiseerd, zoals:
   
  Gratis RI&E-adviesgesprekken
  In een adviesgesprek geven specialisten antwoord op vragen over de RI&E-plicht, hoe je de RI&E aanpakt en inhoudelijke vragen. Ook vragen over te nemen maatregelen en implementatie kunnen aan bod komen. Tijdens de Week van de RI&E organiseren verschillende partijen (telefonische) spreekuren waar je met je vragen terecht kunt.
   
  Korting op uitvoering RI&E
  Voor bedrijven die aan de slag willen met de RI&E of de RI&E willen updaten, bieden verschillende organisaties tijdens de Week van de RI&E korting op de uitvoering en/of toetsing.
   
  Gratis RI&E-workshops
  Op verschillende plekken in het land worden tussen 13 en 17 juni workshops en seminars over de RI&E georganiseerd.
   
  Korting op opleidingen
  De preventiemedewerker werkt mee aan de uitvoering van de RI&E. In de Week van de RI&E bieden verschillende opleiders korting op de opleiding tot preventiemedewerker.
   
  Over de Week van de RI&E
  De Week van de RI&E vindt dit jaar plaats van 13-17 juni. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. www.weekvanderie.nl

  lees verder
 • 03-04-2016Winnaar Kroon op het Werk 2016

  De Kroon op het Werk prijs wordt uitgereikt aan die organisatie die bewezen heeft op een duurzame wijze invulling te geven aan het langer, gezond, productief en met plezier aan het werk houden van hun medewerkers. Uit de inzendingen zijn vier bedrijven genomineerd: Carglass, Schiphol Group, Coöperatie Vitelia en Macaw.  Carglass B.V. werd uiteindelijke tot winnaar gekroond en ontving op woensdag 23 maart 2016 de prijs tijdens het Event ‘Zonder geluk en stress vaart niemand wel’. 

  Finalisten Kroon op het Werk 2016 De Kroon op het Werk Prijs
  De Kroon op het Werk prijs wordt uitgereikt aan die organisatie die bewezen heeft op een duurzame wijze invulling te geven aan het langer, gezond, productief en met plezier aan het werk houden van hun medewerkers. Uit de inzendingen zijn vier bedrijven genomineerd: Carglass, Schiphol Group, Coöperatie Vitelia en Macaw.  Carglass B.V. werd uiteindelijke tot winnaar gekroond en ontving op woensdag 23 maart 2016 de prijs tijdens het Event ‘Zonder geluk en stress vaart niemand wel’.

  Video impressie Event ‘Zonder geluk en stress vaart niemand wel’

  Bekendmaking winnaar Kroon Op Het Werk prijs


  De finalisten stellen zich hieronder aan u voor:


  lees verder
 • 02-04-2016 De impact van de preventiemedewerker in MKB-bedrijven

  Wat levert het aanstellen van een preventiemedewerker nu precies op? Een veel gehoorde vraag die lastig is te vatten in harde cijfers of geld. TNO interviewde MKB-bedrijven met de vraag wat investeren in veilig en gezond werken hun oplevert. Met vier concrete praktijkvoorbeelden wordt op www.depraktijk.inpreventie.nl de toegevoegde waarde in deze vier MKB-bedrijven getoond, inclusief concrete resultaten.
   
  De praktijkvoorbeelden zijn gepresenteerd vanuit de verschillende perspectieven van de directeur, een collega en de preventiemedewerker, waardoor een breed beeld ontstaat van het effect van de preventiemedewerker in de organisatie. De concrete resultaten variëren van een lager verzuim en hogere medewerkerstevredenheid tot aanzienlijke kortingen op verzekeringspremies.
   
  Kleine bedrijven uit verschillende branches
  De vier geïnterviewde bedrijven vertegenwoordigen verschillende risicovolle en minder risicovolle branches. Motivaties om een preventiemedewerker aan te stellen variëren van ‘willen voldoen aan de wetgeving’ tot ‘ervaring met de keiharde gevolgen van een zeer ernstig ongeval’. En, zoals een van de directeuren aangeeft: “Het onderbuikgevoel dat het beter gaat, is bevestigd: alles wordt beter, schoner, beter geordend en overzichtelijker. Daardoor wordt er ook beter en sneller gewerkt.”  
   
  De praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.depraktijk.inpreventie.nl.
   

  lees verder
 • 23-03-2016Event `Zonder geluk en stress vaart niemand wel`

  Deze stelling is bewezen in wetenschap en praktijk. Graag nodigen we u uit om hierover in debat te gaan tijdens het leerzame Event geluk en stress op woensdag 23 maart 2016.

  Laat u inspireren door: 

  • Battle over de maakbaarheid van geluk, door professor Meike Bartels van de Vrije Universiteit over de invloed van de genen op geluk en dr. Daantje Derks van de Erasmus Universiteit over werkplezier en bevlogenheid. 
  • Battle tussen dr. Viktor Kallen van TNO over de werking van het brein bij stress en professor Allard van der Beek van VUmc over wat werkt bij preventie van werkstress. 
  • Professor Tinka van Vuuren van Loyalis over vitaliteit. 
  • Uitreiking Kroon op het Werkprijs door FNV- en juryvoorzitter Ton Heerts. 
  • De uitdagende praktijk van vier Kroon op het Werk genomineerden, aan wie u zelf vragen kunt stellen. 
  • De nieuwste innovaties op het gebied van geluk, vitaliteit, stress en inzetbaarheid. 
  • Twintig werksessies, waaronder de business case duurzame inzetbaarheid; vitaliteit; kansen voor sociale partners; werken aan duurzame inzetbaarheid in gemeenten, zorg en onderwijs.
  • Stel uw vragen en ontmoet de wetenschappers. Niet-leden betalen 200 euro excl. BTW. NPDI-leden bezoeken dit event gratis.

  Meer informatie zie: Flyer `Event geluk en stress`.

  lees verder
 • 09-03-2016Werkgeluk

  Iedereen wil leuk werk dat energie en voldoening geeft. Dat leidt tot meer plezier, vitaliteit en rendement. Werkgeluk! Voor het individu en voor de organisatie. Maar wat bepaalt dat mensen gelukkig zijn in hun werk? Hoe is dat te beïnvloeden? En wat levert het op?

  We gaan het op 9 maart 2016 in de middag samen verkennen tijdens een dynamisch event over het thema ‘Werkgeluk’. Met een gevarieerd programma en een rijk gekleurd palet aan sprekers.
  Het event vindt plaats in de fraaie industriële omgeving van de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Naast een inspirerend programma is er ook ruim de gelegenheid om te netwerken.

  Kortom: een event waar je gelukkig van wordt!

  Meld u direct aan. OVAL leden nemen gratis deel, voor niet leden geldt een bijdrage van € 95,- excl. BTW.

  09-03-2016, event `werkgeluk`


  lees verder
 • 01-03-2016DIX Portaal 2.0

  Woensdag 10 februari heeft het NPDI de nieuwste versie van het DIX portaal aan de leden gepresenteerd, uitgeprobeerd en hen om feedback gevraagd. De reacties waren erg positief. Veel van onze 90 leden werken inmiddels succesvol met het portaal.

  01 maart 2016 lanceert NPDI het nieuwe portaal.
  Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op via info@npdi.nl of support@npdi.nl
   


  Wouter van Ginkel & Dennis Lindeboom
   

  lees verder
 • 17-02-2016Persbericht nominatie Kroon op het werkprijs

  Woensdag heeft de jury vier bedrijven genomineerd voor de Kroon op het Werkprijs 2016 voor het best presterende bedrijf op duurzame inzet van medewerkers.
   
   
  Nominaties Kroon op het Werk Prijs 2016
  • Schiphol Group 
  • Carglass
  • Macaw 
  • Coöperatie Vitelia 

  Lees hier het volledige persbericht

  lees verder
 • 20-09-2015Meer zorg, minder papier

  Het project “Op weg naar vitale organisaties in de zorg” van onderzoeksinstituut ZonMw is afgerond. Dit onderzoek toont aan dat zorgmedewerkers en leidinggevenden die getraind worden in het nemen van verantwoordelijkheid, in doel- en resultaatgericht werken, in het werken volgens de waarden en normen van de organisatie en in het werken aan de eigen ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit, meer plezier krijgen in het werk en zich sterker verbonden voelen met de organisatie (Beune, EHAT & M Plasmeijer, 2014). Hiermee stijgt hun duurzame inzetbaarheid. 
   
  De resultaten van dit project zijn in boekvorm verschenen. Het boek ‘Meer zorg, minder papier’ gaat in op belangrijke knelpunten in de zorg en beschrijft de veranderingsprocessen die in een aantal zorginstellingen zijn doorgevoerd. In deel 2 zijn meer dan 40 oefeningen opgenomen om te werken aan meer zelfsturing. Een deel van deze oefeningen is gebruikt in boven bedoeld project. Via dit boek krijgen organisaties methoden en technieken aangereikt om hun medewerkers te begeleiden naar meer zelfsturing en bevlogenheid. U kunt zelf de juiste interventies kiezen, passend bij uw beleid om medewerkers op te leiden tot zelfstandige professionals die goed kunnen samenwerken.
   
  Interesse in een exemplaar? Deze is te bestellen via deze link
   

  lees verder
 • 20-09-2015Congres Werkgeverschap bij kanker - 14 oktober

  Emotionele en financiële schadelastbeperking 
  Afgelopen jaar kregen meer dan 40.000 werknemers kanker. Hoe beperk je als werkgever de emotionele en financiële schade? Hoe organiseer je continuïteit in je bedrijfsvoering, in combinatie met optimale verzuimbegeleiding en goed werkgeverschap?  Op deze vragen krijg je antwoord tijdens het congres Werkgeverschap bij kanker op 14 oktober. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil meer aandacht voor het thema werk & kanker en heeft dit actief in zijn pakket van maatregelen opgenomen. Op het congres zal hij de maatregelen en doelstellingen uiteen zetten.

  Voor meer informatie zie www.werkgeverschapbijkanker.nl

  lees verder
 • 13-04-201510 opvallende trends in arbeid

  De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. In het programma Monitoring van Arbeid onderzoekt TNO deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. We gebruiken hiervoor de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden). Op basis van 9 jaar NEA zijn 10 opvallende trends in arbeid in kaart gebracht, die laten zien hoe ons werk in de afgelopen jaren is veranderd.

  Lees verder: 10 opvallende trends in arbeid

  lees verder
 • 13-04-2015Rapport interviewstudie job craftingactiviteiten

  Job crafting is het op eigen initiatief doen van kleine aanpassingen aan de baan zodat deze beter past bij de capaciteiten en interesses van de werknemer. Interesses en capaciteiten veranderen immers met leeftijd. Door de baan te blijven aanpassen aan deze veranderingen kan de fit tussen baan en werknemer worden gewaarborgd, waardoor de werknemer langer kan en wil doorwerken.

  Dorien Kooij van de afdeling Human Resource Studies, Tilburg Universiteit, doet onderzoek naar hoe oudere werknemers job craften en hoe organisaties dit gedrag kunnen stimuleren. In dit rapport worden de bevindingen van de eerste studie, gebaseerd op interviews naar job crafting gedrag van werknemers en de rol die de organisatiedaarbij speelt, gedeeld.

  Lees verder: Job crafting - rapport interviewstudie

  lees verder
 • 12-03-2015Artikel `Leiding geven aan inzetbaarheid`

  De inzet van de leidinggevendenscan van het NPDI beschreven in artikel voor Tijdschrift voor Management Development.

  lees verder
 • 23-02-2015P&O Actueel profileert de DIX

  In de november 2014 editie van P&O Actueel werd binnen het thema duurzame inzetbaarheid uitgebreid aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van de Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX). 

  lees verder
 • 18-12-2014Presentaties Event `Anders Denken, Anders Doen`

  Tijdens het Event `Anders Denken, Anders Doen` op 27 november jl. werden uiteenlopende werksessies verzorgd door experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Graag delen wij de presentaties die tijdens deze werksessies zijn gegeven. 

  lees verder
 • 15-04-2014TNO Rapport Meerwaarde van een Lerend Netwerk, Casus Nationaal Inzetbaarheidsplan

  Het nationaal inzetbaarheidsplan (NIPlan) is een lerend netwerk rondom het thema duurzame inzetbaarheid. Het heeft als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Inzetbaarheid is het vermogen om de  huidige baan te behouden of een nieuwe te verkrijgen (Pruijt & Dérogée, 2010).

  lees verder
 • 17-09-2013Werkgevers Enquête Arbeid 2012

  De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om `werkgeversgedrag`. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.

  lees verder
 • 17-09-2013Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2013

  TNO, CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren dit jaar de tiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uit. De enquête gaat over uw werk en wat u daarvan vindt.

  lees verder
 • 12-09-2013Artikel Duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden: zeven eisen voor effectief leiderschap

  Duurzame inzetbaarheid is ‘hot’. Om duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken zijn bedrijven en instellingen afhankelijk van deskundigleiderschap op de werkvloer. Maar wat is ‘deskundig’? In onderzoek zijn zeven eigenschappen blootgelegd die een direct leidinggevende moethebben om de inzetbaarheid van vooral laagopgeleide medewerkers te verduurzamen.

  lees verder
 • 25-06-2013Artikel duurzame inzetbaarheid laag opgeleiden

  Om duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken zijn bedrijven en instellingen afhankelijk van deskundig leiderschap op de werkvloer.

  lees verder
 • 17-06-2013Duurzame inzetbaarheid: van onderzoek tot praktijkaanpak

  Recent verschenen boek met hierin een hoofdstuk over het NIPLan: ‘Een leven lang inzetbaar?’ door Annet de Lange & Beate van der Heijden

  lees verder
 • 17-06-2013Monitorrapport NIPLan 2012

  Lees hier de resultaten van de monitoring van het Nationaal Inzetbaarheidsplan 2012 in een compleet rapport. 

  lees verder
 • 18-02-2013Monitor Arbeid: trends in arbeid in kaart

  De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland, in het programma Monitoring van Arbeid.

  lees verder
 • 04-02-2013Minister Asscher noemt Bilderberg als voorbeeld van Duurzame Inzetbaarheid

  Op donderdag 17 januari kwamen 300 werkgevers, ondernemers en andere geïnteresseerden bijeen in het Provinciehuis te Arnhem voor de bijeenkomst ‘Mobiliteit en ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt’. Daar sprak onder anderen Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  lees verder

Uit de praktijk

'‘Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij.’'

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'

'Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben, zodat ik er echt achter kan staan en geen ‘gebakken lucht’ verkoop.’'