Onze kernwaarden

Wat doen wij?

Als netwerk willen wij vanuit een maatschappelijke betrokkenheid zorgen voor een innovatieve aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Dit doen wij aan de hand van co-creatie met verschillende bedrijven en adviseurs. Hierbij maken wij gebruik van de inbreng van een ieders expertise binnen ons netwerk. 

Hoe doen we dat?

Dit doen wij door constant opzoek te gaan naar de beste oplossingen. Wij bieden bedrijven, maar ook individuen portalen aan die de duurzame inzetbaarheid in kaart brengen. Daarnaast organiseren wij vele bijeenkomsten en netwerkborrels om kennis uit de wetenschap met elkaar te delen. We zijn een lerend netwerk die continue bezig is om de dienstverlening verder te ontwikkelen en versterken.

Waarom doen we dat?

Wij zijn er niet om winst te maken, maar om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Wij willen de kennis van het netwerk delen en voelen het als onze verantwoordelijkheid om de inzetbaarheid van medewerkers in Nederland te verduurzamen. Uit de praktijk

'‘Met het Nationaal Inzetbaarheidsplan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven.'

'‘Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema’s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan.’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'