Initiatiefnemers

Gezicht achter het NPDI

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid is een initiatief van de stichting NPDI, TNO en WerkVanNu. Gezamenlijk hadden deze initiatiefnemers het idee om een platform te ontwikkelen waar wetenschap en praktijk omrent duurzame inzetbaarheid bij elkaar kwam.

Wouter van Ginkel

Wouter van Ginkel Wouter van Ginkel is directeur van het NPDI en het aanspreekpunt van het netwerk. Het bestuur en directie van de NPDI hebben een Raad van Advies samengesteld uit de leden van het NPDI netwerk.
wouter@npdi.nl
(06) 26 166 190

 

Dennis Lindeboom

Dennis Lindeboom (Werk van Nu) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de digitale infrastructuur en de nieuwe portalen.
dennislindeboom@werkvannu.nl
(06) 23 79 21 03

Francel Vos

Francel Vos (TNO) bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van het instrumentarium en is verantwoordelijk voor het monitoren van trajecten.
Francel.vos@tno.nl
(088) 866 52 68


Uit de praktijk

'‘Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema’s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan.’'

'‘Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij.’'

'Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben, zodat ik er echt achter kan staan en geen ‘gebakken lucht’ verkoop.’'