Berichten

2017-04-21Langer doorwerken, hoe manage je een succesvolle transitie?.

Langer doorwerken, hoe manage je een succesvolle transitie naar duurzame & langere inzetbaarheid van uw werknemers? 

Een coproductie van Edwin van de Plasse en Eric Bergamin gebaseerd op de inspiratie en inbreng van de deelnemers aan onze Ronde Tafel d.d. 28 maart 2017.

In Nederland is al enige jaren sprake van een opschuivende pensioenleeftijd en een vergrijzende & ontgroenende bevolking. In menig bedrijf ligt de gemiddelde leeftijd nu al tussen de 45 en de 52 jaar en is deze nog steeds stijgende. Er is eigenlijk niemand die zich afvraagt óf dit impact heeft. Veeleer vinden werkgevers en sociale partners zich geplaatst voor de uitdaging om hierbij tot een nieuw evenwicht te komen: een nieuw evenwicht tussen duurzame inzetbaarheid én de benefits van werknemers. 

Nieuw evenwicht

paper

Lees hier de volledige paper

terug

Uit de praktijk

'‘Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema’s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan.’'

'Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben, zodat ik er echt achter kan staan en geen ‘gebakken lucht’ verkoop.’'

'‘Met het Nationaal Inzetbaarheidsplan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven.'