Berichten

2017-04-04Kanker en Werk.

Bijna 100.000 mensen worden er jaarlijks mee geconfronteerd: de diagnose kanker. En dat terwijl ze vaak nog volop in het leven staan. Een gezin, familie, vrienden, een goede baan. De behandeling van kanker wordt steeds beter, de overlevingskans steeds groter. Maar ten aanzien van de relatie ‘kanker en werk’ is nog veel te verbeteren.

Als onderdeel van mijn (Robert Schuurman) deelname aan ‘ColSensation 2017’* organiseer ik, in samenwerking met het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis, een symposium over dit specifieke onderwerp. Tijdens dit symposium benaderen wij de problematiek rondom ‘kanker en werk’ vanuit diverse invalshoeken. Wat wil en kan de patiënt? Hoe zit het met de zorgprofessional en met de werkgever? Wat zijn de laatste inzichten? Een middag met lezingen, workshops en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Dit symposium is interessant voor iedereen die te maken heeft met het onderwerp ‘kanker en werk’. Uiteraard interessant voor de patiënt, maar ook voor werkgevers, HR-functionarissen, ARBO-artsen, arbeids- en verzekeringsdeskundigen, arbeidsmarkt- en loopbaanprofessionals en zorgprofessionals. De kosten voor dit symposium bedragen € 150,-. De opbrengst komt volledig ten goede aan Colsensation 2017*.

Symposium ‘Kanker en Werk’ 
Donderdag 8 juni 2016 13.30 – 20.00 uur. 
In de aula van het Bravis ziekenhuis Roosendaal

Wilt u alvast een plaats reserveren? Dat kan via info@stonehenge-consultancy.nl


terug

Uit de praktijk

'‘Samen bereiken we meer. Ik zie in het netwerk een uitstekende manier om duurzame inzetbaarheid integraal te benaderen. Ik zie ook dat organisaties daaraan behoefte hebben.’'

'‘Met het Nationaal Inzetbaarheidsplan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven.'

'‘Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema’s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan.’'