Ons verhaal

Het NPDI helpt u met duurzame inzetbaarheid

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) is een netwerk, opgericht in november 2014, gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. In Maart 2016 bestond het NPDI uit 100 leden, bestaande uit bedrijven en adviseurs. Het NPDI stimuleert organisaties om het beste in zichzelf naar boven te halen. Het NPDI staat voor kwaliteit, innovatie en samenwerking. Met name door onze huidige samenwerking met TNO kan de kwaliteit van onze diensten worden gewaarborgd.            

Om een duidelijker beeld te krijgen van onze organisatie kunt u de onderstaande promofilm bekijken.


Uit de praktijk

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'

'‘Met het Nationaal Inzetbaarheidsplan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven.'