Aanmelding Event ‘Anders Denken, Anders Doen’

Op 27 november 2014 in Zeist: Handelsweg 2, 3707 NH

Kosten:
Bedrijfsleven 195 euro (excl. BTW)
Relaties Atriumgroep Gratis, met relatiecode
Partners NPDI 95 euro (excl. BTW)
Deelname is inclusief catering. Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen te voldoen. De organisatie heeft het recht het normale tarief te berekenen na controle van de gegevens.


Gegevens deelnemer

Gegevens organisatie

Relatiecode

Werksessies

U kunt maximaal aan 3 werksessies meedoen.
Graag 5 titels aanvinken zodat er 2 werksessies reserve zijn.
Voor een korte beschrijving van de werksessies klik hier.Voorwaarden en prijzen Event ‘Anders denken, Anders doen’

Kosten:
Bedrijfsleven 195 euro (excl. BTW)
Relaties Atriumgroep Gratis, met relatiecode
Partners NPDI 95 euro (excl. BTW)

Deelname is inclusief catering.


Facturering
Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen te voldoen. De organisatie heeft het recht het normale tarief te berekenen na controle van de gegevens.

Leden van de Atriumgroep en partners van NPDI vullen een relatiecode in die via de desbetreffende organisatie kenbaar is gemaakt. Deze code is nodig voor een correcte facturering.


Definitieve inschrijving
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag ontvangt u een definitieve bevestiging van uw inschrijving.


Actuele programma
Voor het actuele programma verwijzen wij u naar de website: www.npdi.nl


Bij verhindering:
Als u verhinderd bent, kunt u een collega laten deelnemen. Wij verzoeken dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken (email: wouter@npdi.nl)


Bij annulering:
U kunt tot twee weken voor het Event annuleren. Wij brengen 50 euro (excl. BTW) in rekening in verband met gemaakte kosten. De annulering dient schriftelijk te geschieden.
Bij latere annulering of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd.


Gebruik gegevens
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van de activiteiten van het kennisnetwerk Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid.
Mocht u daar geen prijs op stellen, dan kunt u een mail sturen aan de heer W. van Ginkel (email: wouter@npdi.nl)


Uit de praktijk

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'

'‘Samen bereiken we meer. Ik zie in het netwerk een uitstekende manier om duurzame inzetbaarheid integraal te benaderen. Ik zie ook dat organisaties daaraan behoefte hebben.’'

'‘Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij.’'