Producten en diensten

De instrumenten die wij met dit programma beschikbaar stellen zijn ondersteunend aan het in gang zetten van een veranderingsproces op alle niveaus van het bedrijf. Omdat ieder bedrijf anders is, bieden wij een aanbod op maat; een ‘legodoos’ waaruit u zelf het instrumentarium en de omgeving kiest die past bij uw vraag.

Hulpmiddelen voor werknemers en werkgevers

Duurzame inzetbaarheid vraagt om een inzet van werkgevers én werknemers. Daarom hebben wij voor beide doelgroepen een grote hoeveelheid hulpmiddelen beschikbaar. De instrumenten en diensten ondersteunen u tijdens verschillende fasen van implementatie van duurzame inzetbaarheid: 

  • Hulpmiddelen om u te oriënteren op het thema en de uitgangssituatie in kaart te brengen
  • Hulpmiddelen aan de slag te gaan
  • Hulpmiddelen om het proces te monitoren
  • Thema-specifieke hulpmiddelen  

Klik hier voor de hulpmiddelen voor werknemers
Klik hier voor de hulpmiddelen voor werkgevers.

Onze instrumenten zijn allemaal opgenomen in een digitaal portaal met automatische terugkoppeling en mogelijkheden voor interactie en e-coaching.  

Wilt u zich oriënteren? Klik hier voor een voorbeeld van de oriëntatiescans en de bedrijfscan voor werkgevers.


Uit de praktijk

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'

'Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben, zodat ik er echt achter kan staan en geen ‘gebakken lucht’ verkoop.’'

'‘Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij.’'