Portaal

Het portaal van het NPDI heeft een krachtige digitale infrastructuur om over Duurzame Inzetbaarheid te communiceren met medewerkers. Het is een persoonlijk portaal met daarin een dashboard dat gebruikt kan worden als een hulpmiddel om de persoonlijke resultaten van een scan te bekijken, de voortgang te monitoren en resultaten te zien.  

Het digitale portaal biedt tal van functionele mogelijkheden (zoals scans, persoonlijke rapportages, actieplannen, e-coaching, documentenbeheer, community, health check invoer, evaluatiemetingen, etc.). Naast de functionele mogelijkheden is er een uitgebreid pakket aan instrumenten beschikbaar voor werkgevers, werknemers en leidinggevenden (zoals inzetbaarheidsscan, bedrijfsscan, stress screener, loopbaaninstrumentarium, etc.). 

Zowel de functionele mogelijkheden als de instrumenten zijn op maat te combineren. Het portaal is te vergelijken met een legodoos. De legoplaat vormt de basis en daar bovenop bouw je vervolgens de gewenste legoblokken. Het portaal is in eigen look & feel in te richten. Inmiddels is er een uitgebreid aantal standaard (thema-)portalen beschikbaar waar direct gebruik van gemaakt kan worden.


De resultaten van individuen worden verzameld op een managementdashboard waar de gegevens, bij voldoende invullers (minimaal 15)  worden gepresenteerd op groepsniveau. Zie voor een toelichting de hulpmiddelen voor werkgevers.


Uit de praktijk

'‘Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema’s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan.’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'

'‘Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij.’'