Portaal

Het portaal van het NPDI heeft een krachtige digitale infrastructuur om over Duurzame Inzetbaarheid te communiceren met medewerkers. Het is een persoonlijk portaal met daarin een dashboard dat gebruikt kan worden als een hulpmiddel om de persoonlijke resultaten van een scan te bekijken, de voortgang te monitoren en resultaten te zien.  

Het digitale portaal biedt tal van functionele mogelijkheden (zoals scans, persoonlijke rapportages, actieplannen, e-coaching, documentenbeheer, community, health check invoer, evaluatiemetingen, etc.). Naast de functionele mogelijkheden is er een uitgebreid pakket aan instrumenten beschikbaar voor werkgevers, werknemers en leidinggevenden (zoals inzetbaarheidsscan, bedrijfsscan, stress screener, loopbaaninstrumentarium, etc.). 

Zowel de functionele mogelijkheden als de instrumenten zijn op maat te combineren. Het portaal is te vergelijken met een legodoos. De legoplaat vormt de basis en daar bovenop bouw je vervolgens de gewenste legoblokken. Het portaal is in eigen look & feel in te richten. Inmiddels is er een uitgebreid aantal standaard (thema-)portalen beschikbaar waar direct gebruik van gemaakt kan worden.


Uit de praktijk

'‘Samen bereiken we meer. Ik zie in het netwerk een uitstekende manier om duurzame inzetbaarheid integraal te benaderen. Ik zie ook dat organisaties daaraan behoefte hebben.’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'

'‘Met het Nationaal Inzetbaarheidsplan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven.'