• home
  • Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Gezondheid, motivatie, vakkennis en een goede werk-privébalans zijn bepalend voor de inzetbare medewerker. Veranderingsbereidheid en het kunnen en willen werken aan duurzame inzetbaar zijn een voorwaarde om ook duurzaam inzetbaar te blijven. Werkgever en werknemer zijn beiden aan zet!


Wat kenmerkt onze aanpak?

Voor onze partners zijn instrumenten geen doel op zich. De nadruk ligt op het realiseren van verandering en beweging. Het aangaan van het gesprek is de eerste stap. Instrumenten ondersteunen hierbij maar worden altijd gevolgd door actie. We richten ons op ondersteuning van werkgevers, werknemers en leidinggevenden. Een digitale infrastructuur ondersteunt ons proces. We monitoren steeds het proces om te kijken of we de goede dingen doen. 


Uit de praktijk

'‘Aansluiting bij strategie komt later, nadruk ligt op vitaliteit en ontwikkeling (niet verzuim als centraal woord, ook al is het hoog).’'

'‘Wij geloven dat gezondheid bijdraagt aan duurzaam succes van organisaties en maatschappij.’'

'‘Met het Nationaal Inzetbaarheidsplan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven.'