• home
  • Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Gezondheid, motivatie, vakkennis en een goede werk-privébalans zijn bepalend voor de inzetbare medewerker. Veranderingsbereidheid en het kunnen en willen werken aan duurzame inzetbaar zijn een voorwaarde om ook duurzaam inzetbaar te blijven. Werkgever en werknemer zijn beiden aan zet!


Wat kenmerkt onze aanpak?

Voor onze partners zijn instrumenten geen doel op zich. De nadruk ligt op het realiseren van verandering en beweging. Het aangaan van het gesprek is de eerste stap. Instrumenten ondersteunen hierbij maar worden altijd gevolgd door actie. We richten ons op ondersteuning van werkgevers, werknemers en leidinggevenden. Een digitale infrastructuur ondersteunt ons proces. We monitoren steeds het proces om te kijken of we de goede dingen doen. 


Uit de praktijk

'Ik vind het belangrijk dat de dingen die we doen en waarover we adviseren een wetenschappelijke of evidence based basis hebben, zodat ik er echt achter kan staan en geen ‘gebakken lucht’ verkoop.’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'

'‘Ik wil graag meer kennis ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid, zodat ik meer zicht heb over hoe medewerkers hun eigen inzetbaarheid op deze thema’s kunnen versterken en ik organisaties kan adviseren over het faciliteren hiervan.’'