Kroon op het werk

De Kroon op het Werk prijs is een initiatief van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI), een netwerk van bedrijven en hun adviseurs die duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel dragen. De prijs wordt sinds 1996 uitgereikt.

Onderscheidend op duurzame inzetbaarheid

De prijs is bestemd voor organisaties die zich positief onderscheiden in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Integrale aandacht voor het thema is bij duurzame inzetbaarheid van belang. We gebruiken hierbij ons onderstaande model als uitgangspunt. Naast integrale aandacht zijn ook innovatieve en inspirerende aanpakken en gedrevenheid belangrijke onderscheidende criteria.In het zonnetje

Het doel van de prijs is enerzijds om succesvolle arbeidsorganisaties op dit terrein in het zonnetje te zetten en anderzijds om goede voorbeelden onder de aandacht van een breed werkgeverspubliek te brengen. Rond de verkiezing, de uitreiking, de genomineerden en de winnaars wordt daarom veel (media) aandacht gegenereerd.

De procedure

 • Via de knop aan de linkerkant op de website of via deze link meldt u uw bedrijf aan of wordt u voorgedragen;
 • Na aanmelding wordt uw inschrijving bevestigd en ontvangt u van ons een inlogcode naar onze bedrijfscan; 
 • Laat binnen uw bedrijf minimaal 3 sleutelfiguren vanuit verschillende ‘organisatielagen’ (MT/Leidinggevenden/HR/OR) een vragenlijst invullen;
 • Op ingevulde vragenlijsten wordt automatisch een feedback-rapport gegenereerd. Dit kunt u alvast onderling bespreken en uw voordeel mee doen;
 • TNO maakt met een speciale scoringsmethodiek een juryrapport met ranking van de deelnemende bedrijven;
 • De jury selecteert uit de 8 hoogst scorende bedrijven 4 genomineerden voor de Kroon op het Werk prijs;
 • De jury bezoekt vervolgens de vier genomineerde bedrijven;
 • Van de nomineerde bedrijven wordt een korte film gemaakt;
 • De jurysecretaris legt de jurybezoeken vast in een verslag; 
 • Op 31 mei 2017 komt de jury bijeen en kiest de uiteindelijke winnaar.

Event

De selectie en prijsuitreiking vindt plaats op 31 mei 2017 in Résidence Groot Heideborgh te Garderen tijdens het landelijk event van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid.

Jurysamenstelling 2017

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die een actieve rol hebben bij het inzetbaarheidsbeleid in ondernemingen: 

 • Richard Weurding, juryvoorzitter en directeur Verbond van Verzekeraars
 • Eelco Tasma, beleidsadviseur FNV
 • Hans van der Steen, directeur beleidsorganisatie AWVN 
 • Paulien Bongers, hoogleraar Universitair Medisch Centrum VU en Innovatie directeur Arbeid TNO Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Universiteit Utrecht 
 • Ria Kuper, conrector Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen en winnaar Kroon op het Werk 2009
 • Bart Drewes, Winnaar 2014 Secretaris Gemeente Bronckhorst 
 • Erik Derks, Winnaar 2015 directeur HR van Carglass 
 • Jurysecretaris Wouter van Ginkel, directeur NPDI.

Voorbeelden van eerdere deelnemers van de Kroon op het Werk vindt u hier!

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.


Uit de praktijk

'‘Met het Nationaal Inzetbaarheidsplan kunnen allerlei initiatieven en interventies worden geïntegreerd, in het verleden werd er geen navolging gegeven aan losse acties, nu kan er beter gevolg aan worden gegeven.'

'‘Samen bereiken we meer. Ik zie in het netwerk een uitstekende manier om duurzame inzetbaarheid integraal te benaderen. Ik zie ook dat organisaties daaraan behoefte hebben.’'

'‘Door het netwerk kan ik een beroep doen op de expertise van andere professionals en wellicht samenwerken.’'