Werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Het NPDI (Nationaal platform Duurzame Inzetbaarheid) is een platform voor adviseurs, kenniscentra en organisaties. Het NPDI is er voor heel werkend Nederland. Het NPDI streeft ernaar om heel werkend Nederland langer, gezond en met plezier te laten doorwerken.  

Elke organisatie is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde werknemers. Kortom, bij werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Voor ons gaat het over langer, gezond, met plezier doorwerken, maar ook over mentale en fysieke fitheid, over de balans tussen werk en privé en over loopbanen in- en extern. Het NPDI helpt u hierbij.  

Binnen Het NPDI brengen we namelijk wetenschap en praktijk bij elkaar. In samenwerking met TNO zijn er portalen ontwikkeld die u als werknemer of werkgever inzicht geeft in uw huidige duurzaamheid en hoe u deze kan verbeteren. Voor ondersteuning bij dit proces kiest u een eigen adviseur. Dit kan een partner zijn van het NPDI, maar ook een adviseur binnen uw eigen netwerkkring. Op deze website leest u meer over de portalen, diensten en producten van het NPDI.

Meer informatie

Aanvullende informatie over onze producten en onze diensten leest u in de digitale flyer. Onze gratis oriëntatiescan helpt u focus aan te brengen en inzichtelijk te maken welke onderwerpen voor uw organisatie van belang zijn.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Praktijkvoorbeelden